Masal Konusu Boşluk Doldurma ve Doğru Yanlış Soruları

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal konusu ile ilgili uygulama çalışması. Masal konusu boşluk doldurma ve doğru-yanlış etkinliği. Masal konusu ile ilgili etkinlikler ve cevapları

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal konusu ile ilgili boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları ve cevapları

MASAL KONUSU BOŞLUK DOLDURMA, DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

MASAL KONUSU BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. Türk masallarında Türk zeka gücünü temsil eden en önemli tiplerden biri ………..’dır.

2. Masalların bölümleri …………., serim, düğüm, çözüm ve …………’tir.

3. Masalların çoğu “bir varmış, bir yokmuş” ya da “evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” gibi ifadelerle başlar. Bunlara ………….ya da…………..denir.

4.    Masallarda genellikle bir eğitim amacı söz konusudur; masallar bu yönüyle……………… bir nitelik taşır.

5. ………………. , hayattan alınan kesitlerin, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatıldığı masallardır.

6. ………….1862 yılında “Tercüme-i Manzume” adlı kitabında ilk fabl çevirilerine yer vermiştir.

7. ……………. ait “Üç Turunçlar” ve………………..ait “Alageyik” adlı eserler önemli manzum masal örneklerimizdendir.

8. Türk edebiyatında masalı gerçek anlamıyla ilk defa ……………. , ……………………… adlı eserinde kullanmıştır.

  CEVAPLAR:  1. Keloğlan 2. döşeme, dilek 3. tekerleme, döşeme 4. öğretici / didaktik 5. Fabl 6. Şinasi 7. Behçet Necatigil, Ziya Gökalp 8. Namık Kemal, Mukaddime-i Celâl

MASAL KONUSU DOĞRU YANLIŞ SORULARI 

1. Pançatantra, siyasetname özelliği taşıyan bir Hint masalıdır. ( D)

2. Masallarada olağanüstü olay ve kişilere yer verilir. (D)

3. Masallar şiir şeklinde, mesnevi nazım biçimiyle yazılır. (Y)

4. Masallarda okuyucuyu / dinleyiciyi inandırma çabası vardır. (Y)

5. Masallarda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır. (D)

6. Masalların çoğu “bir varmış, bir yokmuş” veya ” evvel zaman içinde” gibi ifadelerle başlar. (D)

7. Masallarda millî ve dinîn unsurlara sıkça yer verilir. (Y)

8. Türk edebiyatında “Keloğlan” en tanınmış masal kahramanıdır. (D)

Masal Konusu Test Soruları

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal ünitesi ile ilgili test soruları ve cevapları. Masal konusu ile ilgili sorular ve cevapları.

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal konusu ile ilgili test soruları ve cevapları

MASAL KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden biri değildir?

A)      Masalların çoğu anonimdir.

B)       Yer ve zaman kavramları belirsizdir.

C)       Kurgu değildir, gerçekler dile getirilir.

D)      Olağanüstü olay ve kişiler vardır.

E)       Anlatımda genellikle geniş zaman veya görülen geçmiş zaman kipi kullanılır.

Okumaya devam et “Masal Konusu Test Soruları”

Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri Bulma Çalışması

Verilen şiir örneklerinin âşık tarzı halk edebiyatının hangi nazım şekli olduğunu bulabilecek misiniz? Aşağıda yer alan kartların ön yüzünde bir şiir metni yer almaktadır. Bu şiir metninin özelliklerini göz önünde bulundurarak hangi nazım şekli olduğunu bulmaya çalışın. Cevabı kartın arka tarafında yer almaktadır. Görsele tıklayarak cevabı görebilirsiniz.

Okumaya devam et “Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri Bulma Çalışması”

Aşık ve Tekke Edebiyatları Şairleri Bulmaca Soruları

Halk edebiyatının “Aşık edebiyatı” ve “Tekke edebiyatı” sanatçıları ile ilgili bulmaca soruları. Aşık edebiyatı, tekke edebiyatı şairleri kimlerdir, bu şairlerin özellikleri nelerdir? Hepsi bulmacamızda yer alıyor. Bulmacamızı online olarak ve ücretsiz bir şekilde çözebilirsiniz. Bulmacamıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Okumaya devam et “Aşık ve Tekke Edebiyatları Şairleri Bulmaca Soruları”

Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri Boşluk Doldurma Soruları

Halk edebiyatı içinde yer alan “aşık edebiyatı” nazım şekilleriyle ilgili boşluk doldurma soruları. Aşık edebiyatı nazım şekilleri dediğimizde “koşma, semai, varsağı ve ağıt” akla geliyor. Bu nazım şekillerinden en çok kullanılanı “koşma” oluyor. Koşmanın diğer aşık edebiyatı nazım şekillerinden farklı yönleri neler? Aşık edebiyatı nazım şekillerinin özellikleri neler? Bunlarla ilgili boşluk doldurma soruları hazırladık. Aşık edebiyatı nazım şekilleri boşluk doldurma soruları ve cevapları:

Okumaya devam et “Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri Boşluk Doldurma Soruları”