Masal Konusu Boşluk Doldurma ve Doğru Yanlış Soruları

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal konusu ile ilgili uygulama çalışması. Masal konusu boşluk doldurma ve doğru-yanlış etkinliği. Masal konusu ile ilgili etkinlikler ve cevapları

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal konusu ile ilgili boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları ve cevapları

MASAL KONUSU BOŞLUK DOLDURMA, DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

MASAL KONUSU BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. Türk masallarında Türk zeka gücünü temsil eden en önemli tiplerden biri ………..’dır.

2. Masalların bölümleri …………., serim, düğüm, çözüm ve …………’tir.

3. Masalların çoğu “bir varmış, bir yokmuş” ya da “evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” gibi ifadelerle başlar. Bunlara ………….ya da…………..denir.

4.    Masallarda genellikle bir eğitim amacı söz konusudur; masallar bu yönüyle……………… bir nitelik taşır.

5. ………………. , hayattan alınan kesitlerin, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatıldığı masallardır.

6. ………….1862 yılında “Tercüme-i Manzume” adlı kitabında ilk fabl çevirilerine yer vermiştir.

7. ……………. ait “Üç Turunçlar” ve………………..ait “Alageyik” adlı eserler önemli manzum masal örneklerimizdendir.

8. Türk edebiyatında masalı gerçek anlamıyla ilk defa ……………. , ……………………… adlı eserinde kullanmıştır.

  CEVAPLAR:  1. Keloğlan 2. döşeme, dilek 3. tekerleme, döşeme 4. öğretici / didaktik 5. Fabl 6. Şinasi 7. Behçet Necatigil, Ziya Gökalp 8. Namık Kemal, Mukaddime-i Celâl

MASAL KONUSU DOĞRU YANLIŞ SORULARI 

1. Pançatantra, siyasetname özelliği taşıyan bir Hint masalıdır. ( D)

2. Masallarada olağanüstü olay ve kişilere yer verilir. (D)

3. Masallar şiir şeklinde, mesnevi nazım biçimiyle yazılır. (Y)

4. Masallarda okuyucuyu / dinleyiciyi inandırma çabası vardır. (Y)

5. Masallarda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır. (D)

6. Masalların çoğu “bir varmış, bir yokmuş” veya ” evvel zaman içinde” gibi ifadelerle başlar. (D)

7. Masallarda millî ve dinîn unsurlara sıkça yer verilir. (Y)

8. Türk edebiyatında “Keloğlan” en tanınmış masal kahramanıdır. (D)

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Boşluk Doldurma

İslamiyet öncesi Türk şiiri online boşluk doldurma soruları. testportal.net sitesi üzerinde hazırladığımız online boşluk doldurma soruları. İslamiyet öncesi Türk şiiriyle ilgili boşluk doldurma sorularında İslamiyet öncesi Türk şiirinin hemen hemen bütün özellikleri soruluyor. Ad soyadı girerek START THE TEST butonuna tıklayın ve teste başlayın.

Sorunun altında AD AN ANSWER butonuna tıklayarak doğru kelimeyi girin ve SUBMİT ANSWER butonuna tıklayın. 20 soruyu da bu şekilde tamamlayın. Testin sonunda doğru ve yanlış sayınızı görebilir ve SEE CORRECT ANSWER butonuna tıklayarak bütün soruların doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Okumaya devam et “İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Boşluk Doldurma”

Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri Boşluk Doldurma Soruları

Halk edebiyatı içinde yer alan “aşık edebiyatı” nazım şekilleriyle ilgili boşluk doldurma soruları. Aşık edebiyatı nazım şekilleri dediğimizde “koşma, semai, varsağı ve ağıt” akla geliyor. Bu nazım şekillerinden en çok kullanılanı “koşma” oluyor. Koşmanın diğer aşık edebiyatı nazım şekillerinden farklı yönleri neler? Aşık edebiyatı nazım şekillerinin özellikleri neler? Bunlarla ilgili boşluk doldurma soruları hazırladık. Aşık edebiyatı nazım şekilleri boşluk doldurma soruları ve cevapları:

Okumaya devam et “Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri Boşluk Doldurma Soruları”