Tarih dersi YGS, LYS hazırlık, 1. Dünya Savaşı konulu test soruları

Soruları hazırlayan: Yusuf GÖYMEN

 

1.Dünya Savaşı

1-Aşağıdakilerden hangisi 1.dünya savaşına katılan devletlerden birisi olamaz?

A)Yunanistan

B)Sırbistan

C)Avusturya-Macaristan

D)Romanya

E)Ukrayna

 

 

2-

  1. Polonya
  2. Yugoslavya
  • Sırbistan

Yukarıdaki devletlerden hangisi 1.dünya savaşı sonunda kurulmuştur?

A)Yalnız 1

B)Yalnız 2

C)Yalnız 3

D)1 ve 2

E)1,2 ve 3

 

3-Osmanlı devleti 1.dünya savaşında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

A)Çanakkale Cephesi

B)İran Cephesi

C)Irak Cephesi

D)Kanal Cephesi

E)Kafkasya Cephesi

 

4-Aşağıdaki cephelerden hangisinde Mustafa Kemal savaşmıştır?

A)Suriye Cephesi

B)Kanal Cephesi

C)Suriye-Filistin Cephesi

D)Hicaz-Yemen Cephesi

E)Romanya Cephesi

 

5-1915 yılında Ermenilerin göç etmeye zorlandığı yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)Meclis-i Ahkam-ı Adliye

B)Kanun-i Esasi

C)Pençlik Kanunu

D)Tehcir Kanunu

E)Mecelle

 

6-İngilizlerin sömürge yolunu kesmek amacıyla açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)Irak Cephesi

B)Kafkasya Cephesi

C)Kanal Cephesi

D)Romanya Cephesi

E)Suriye-Filistin Cephesi

 

7-1.Dünya savaşında bazı gizli antlaşmalar yapılmıştır. Bu gizli antlaşmalar daha sonra nasıl duyulmuştur?

A)Çarlık Rusya dan sonra kurulan Sovyet Rusya dünya ya duyurmuştur.

B)Osmanlı devletinin casusları tarafından fark edilmiştir.

C)İtalya devleti kendisine verilmeyen Ege bölgesinden sonra dünya ya duyurmuştur.

D)Alman casuslar tarafından fark edilmiştir.

E)İtilaf devletleri bu antlaşmaları daha sonradan açıklamışlardır.

 

8-Aşağıdaki devletlerden hangisi savaşa daha sonradan katılarak savaşın gidişatında önemli bir rol oynamıştır?

A)Fransa

B)ABD

C)İtalya

D)İngiltere

E)Avusturya-Macaristan

 

9-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin açtığı yardım cephesidir?

A)Kanal Cephesi

B)Irak Cephesi

C)Suriye-Filistin Cephesi

D)Hicaz-Yemen Cephesi

E)Makedonya Cephesi

 

10-Aşağıdaki ülke antlaşma eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Almanya - Versay

B)Almanya - Nöyyi

C)Bulgaristan - Nöyyi

D)Macaristan - Triyonon

E)Avusturya – Sen Jermen

 

Cevap Anahtarı

1-E

2-D

3-B

4-A

5-D

6-C

7-A

8-B

9-E

10-B

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio