REKLAM

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

1. ÜNİTE

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ HAKKINDA BİLGİ

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ

12, 13. yüzyıllarda oluşmuş, 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Kim tarafından yazıya geçirildiği bilinmiyor.

Destan devrinden halk hikâyeciliğine geçişin ilk örneğidir.

Konusu: Oğuzların iç mücadeleleri, kuzeylerinde yaşayan düşmanlarla yaptıkları mücadeleler, çeşitli olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler ve sevda konuları işlenmiştir.

Hikâyelerin geçtiği coğrafya: Hazar Denizi'nin doğusu ve batısı

Asıl adı: Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan

Nazım-nesir karışık şekildedir. Hikâye anlatımı nesir, kahramanların konuşmaları nazım şeklindedir.

Hikâyelerde hem halk hikayesi özellikleri hem destan unsurları görülür.

Bir ön söz ve 12 hikâyeden oluşur.

Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır.

Hikâyelerde adı geçen Dede Korkut, doğruyu, iyiyi ve Tanrının birliğini anlatan bilge bir kişidir. Dede Korkut, hikâyelerin ortak kahramanıdır.

Dede Korkut, her hikâyenin sonunda ortaya çıkar, ders verir Oğuzname düzerek dua eder.

Hikâyelerde Oğuz Türklerinin edebiyatı, dili, geleneği, kültürü, tarihi, coğrafyası hakkında bilgiler vardır.

Hikâyelerin iki yazma nüshası vardır. Dresden kral kitaplığında bulunan Dresden nüshası ve Vatikan kitaplığında bulunan Vatikan nüshası

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE DESTAN UNSURLARI

Destanlara göre azalsa da olağanüstü kişi ve olayların yer alması.

Kahramanlık konularının işlenmesi

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE HALK HİKÂYESİ ÖZELLİKLERİ

Nazım-nesir karışık olması

Dede Korkut hikâyelerin kuruluş yapısı ve bazı motifler halk hikâyelerine benzer. (çocuksuzluk, kahramanın büyümesi, kahramanlık yapması, aşık olması vb.)

Kahramanlık ve sevda konularının işlenmesi

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio