RUHUMU GERİYE VER adlı metin
1.     “Ruhumu Geriye Ver” adlı metinde yazarın eleştirdiği düşünce ve olaylar nelerdir? Metin­den hareketle eserin yazıldığı dönemin hâkim zihniyeti hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 

Ruhumu Geriye Ver adlı metinde yazar, Batı kültürünü körü körüne benimseyen kişileri eleştirmektedir. Metnin yazıldığı dönemde milli kültürümüze ait değerlere önem verilmiştir. Batı’dan gelen ve değerlerimizle çatışan kültür unsurlarının bize verdiği zararlar tartışılmaya başlanmıştır.
1. Etkinlik: Metindeki hangi kelime, kelime grupları ve cümleler yazarın zihniyetini yansıt­maktadır? Zihniyetle ilgili bu ifadelere dayalı olarak yapacağınız dönemin sosyal, siyasal ve kül­türel durumu hakkındaki çıkarımlarınızı aşağıda boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.
Bir milletin ruhu, tam bir şahsiyet halinde gelişecek kadar kuvvet kazanmışsa yabancı milletlerin ruhlarıyla temasa gelmesi onu zenginleştirir. cümlesiyle başlayan paragrafta ve “Bir millet yabancı ve üstün….” şeklinde başlayan paragrafta yazarın düşüncelerini görmekteyiz.
Dönemin sosyal hayatına ait izler:       Son dönemde Amerikan kültürünün sosyal hayatımız üzerinde etkisinin olduğu
Dönemin siyasal hayatına ait izler: Yabancı etkiler, milli ruhu bozacak hale geldi mi milliyetçilik şaha kalkmalıdır. Her Türk, Batıcı  ve medeniyetçi olduğu kadar milliyetçi, ruhçu ve maneviyatçı olmalıdır.
Dönemin kültürel hayatına ait izler: Milletin ruhu şahsiyet olgunluğunu kaybetmeye başladığı için yabancı kültürlerle temas etmek milli ruhu kaybettiriyor. Millet, kendi kültürünü koruyup başka biletlerden ilim, teknik, kelime, terim, sanat alabilir.
 
2.     Metinde yazarın, dönemin kültür ve sanat hayatıyla ilişkisini belirleyen hangi ipuçları var­dır? Tahtaya maddeler hâlinde yazınız.
Yazar,  sanat dünyasının o dönemde Batı’yı taklit ettiğini ve toplumun değerlerinden uzaklaştığını dile getiriyor. Önceki dönemlerde Arap ve Fars kültürlerinin, kendi döneminde ise Amerikan kültürünün Türk sosyal hayatı üzerinde etkili olduğunu söylüyor.
2. Etkinlik: Metinde yer alan“Türk ruhuna, diline, sanat ve edebiyatına, hassasiyet ve muaşe­retine evvela Arap ve Fars, daha sonraları da Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan tesirleri, asli cevheri bozacak ve kaybettirecek derecede karıştı. Bugün de Amerikan tesiri.” ifadesinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Türklerin farklı kültürlerden bu kadar çok etkilenmelerinin sebebi ne olabilir?
İlk dönemlerde göçebe bir hayat yaşayan Türkler, kendi kültürlerini geliştirip tanıtmak hususunda diğer milletler kadar etkili olamadıkları için diğer kültürlerden etkilenmişlerdir. Önce Arap ve Fars kültüründen etkilenmişler, son dönemde de Batı kültüründen etkilenmişlerdir.
b) Türk edebiyatının dönemlerini dikkate alarak farklı kültürlerle etkileşimin edebiyatımızı nasıl etkilediğini açıklayınız.
Türklerin farklı kültürlerden etkilenmeleri edebiyatımızı da etkilemiştir.  Divan edebiyatı döneminde Arap ve İran edebiyatlarının etkisi görülür. Tanzimat edebiyatıyla birlikte Batı kültürünün etkisi kendini gösterir.
3.     “Ruhumu Geriye Ver” adlı metinde yazar, düşüncesini kuvvetlendirmek amacıyla “Dr. Faust'un Hayatı ve Ölümü” isimli eserden kısa bir alıntı yapmıştır. Bu alıntıyla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu alıntının metnin ifade gücüne katkısını sözlü olarak ifade ediniz.
Bu alıntıyla yazar, etkileyici bir örnek vermiş ve düşüncesini sağlam bir temele oturtmak istemiştir.
 

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI EKOYAY TÜM SAYFALAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio