9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169-170
Topluma Daha Yakın adlı metinle ilgili soru ve etkinliklerin cevapları
 
1. “Topluma Daha Yakın” adlı metinde bilgi vermek, düşündürmek, yönlendirmek vb. ama­cıyla kullanılan ifadelerin altlarını çiziniz. Bu ifadeleri, yazarın konuyu ele alış biçimini ve üslubu­nu dikkate alarak metnin yazılış amacını belirleyiniz.

 

Metnin genelinde “bilgi verici, düşündürücü, yönlendirici” ifadelere yer verilmiştir.
 
2. Metnin yazılış amacını göz önünde bulundurarak parçayı yazarın hangi okuyucu kitlesini he­def alarak kaleme aldığını sözlü olarak ifade ediniz.
Yazarın hedef kitlesi edebiyatçı ve yazarlardır. Metinde özellikle edebiyatçıların okuyucuya karşı sorumluluklarından bahsedilmektedir.
3. “Topluma Daha Yakın” adlı metnin istediğiniz birkaç paragrafını çıkartarak metni yeniden okuyunuz. Metnin yapısında oluşan değişiklikleri sebepleri ile birlikte açıklayınız.
Metindeki paragraflardan birini veya birkaçını çıkardığımızda metindeki anlam akışının bozulduğunu, düşüncenin eksildiğini, metindeki birimler arasında kopukluk olduğunu görürüz.
4. Metnin yapı unsurlarını belirleyiniz. Bu unsurları aşağıdaki yere yazınız.
Metnin yapısı: Metin; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmuştur.
Giriş bölümü: Yazarların çoğu okuyucunun azlığından ve ilgisizliğinden şikayetçidir.
Gelişme bölümü: Bu ilgisizliğin birçok nedeni vardır:
Yazarların ideolojik saplantıları
Yazarların toplumculuk anlayışında ölçüyü kaçırmaları
Halkın beğenisini kazanmak için basite kaçmamak gerekir.
Sonuç bölümü: Şair ve yazarlar, toplumu kendi yanlarında görmek yerine kendileri daima toplumun yanında olmalıdırlar.
 
1.     Etkinlik: a) “Topluma Daha Yakın” metninde yer, zaman, mekân, kişi ve durumları ifade eden, kendi içinde anlam birliğine sahip cümleleri belirleyiniz.
İkinci Dünya Savaşı sırasında bir yazar Yahya Kemal’i kötüleyen….” diye başlayan bölümde yer, zaman, kişi unsurlarına yer verilmiştir.
 
b) Kitabınızın 2 ve 3. ünitesindeki “Yapı” konularında öğrendiklerinizi de dikkate alarak oku­duğunuz metinde bütünü oluşturan birimlerin özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
5. Metni oluşturan cümleler ve paragraflardan bazılarının yerlerini değiştirerek okuyunuz. Metnin anlam bütünlüğünde ne gibi değişiklikler olduğunu tartışınız. Metindeki anlamlı küme­lerin metnin ortaya çıkmasında nasıl bir işlevi vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.
 DEVAMI SONRAKİ SAYFADA

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile