1. Bir meleksen görelim: Azrail!
Can alırken de nezaket göster.
Bu dizelerde, “asıl söylenmek istenenin, sözün tersiyle belirtilmesi” yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tariz
B) Tezat
C) Tenasüp
D) Tevriye
E) Teşbih2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “kişileştirme (teşhis)” vardır?
A) Yaralı kuşa kurşun atılmaz.
B) İyi gün dostu çok olur.
C) Sabahtan uğradım ben bir fidana.
D) Martılar ağlardı çöplüklerde.
E) Ağlanacak halimize güleriz.3. O zaman gönlünde ne varsa diner
Yüzlere tül gibi bir buğu iner.
Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezat
B) Teşhis
C) Cinas
D) Teşbih
E) Kinaye
4. Renkli, lezzetli olması bir yemeğin
Çatalın ona dokunmasındandır.
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Tezat B) Kinaye C) Mecaz-ı Mürsel
D) Tevriye E) Hüsn-i Ta’lil


5. Kesik bir kol gibi
Hâlâ çırpınır Hiroşima
Bu dizelerde yapılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa Çoban Çeşmesi
B) Bana Sabr-ı Eyyub, ömr-ü Nuh lâzım
Ah efendim nice bir bu intizâr
C) Koyup kaldırmada iki de bir de
Kazan devrildi söndürdü ocağı
D) Nişan eyle Gevherî’nin sözüne
Gelirsin sevdiğim bir zaman olur
E) Merkez-î hâke atsalar da bizi
Kürre-î arzı patlatır çıkarız


6. “O kadar gayretli ki bir şiiri bir yılda anca ezberledi.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Teşbih (Benzetme)
B) Tenasüp (Uygunluk)
C) Teşhis (Kişileştirme)
D) Tariz (Dokundurma)
E) Tehmih (Anımsatma)
7. Çok geç kalmışız canım
Vakit bu vakit değil
Eski radyolar gibi
Çatıya saklanmış aşk
Öyle sanmışız canım
Artık ölümsüz değil
Leyla’yla Mecnun gibi
Çoktan masal olmuş aşk
Bu dizelerde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı yoktur?
A) Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavramdan birini diğerine benzetme
B) Herkesçe bilinen meşhur bir hadiseye, kıssaya, atasözüne yer verme
C) Belli kelimeleri tekrar etme
D) Cansız varlıklara insan özelliği verme
E) Karşıt kavramları bir arada kullanma
8. Nevbahar oldu gelin azm-î gülistan idelüm
Açalım gonca-î kalbi gül-î handan idelüm
Yukarıdaki beyitte görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Leff ü Neşr
B) Aliterasyon
C) Seci
D) Tenüsüp
E) Tevriye
9. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!
Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nida
B) Aliterasyon
C) Akis
D) Rücû
E) Tekrir
10. Zekâ: Nar, ayva ve portakal gibi geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür.
Bu cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Mecaz-ı Mürsel
C) Kinaye
D) Tevriye
E) Hüsn-i Ta’lil
11. İstanbul, İstanbul olalı
Hiç görmedi böyle keder
Geberiyorum aşkından
Kalmadı bende gururdan eser
Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

İlk iki dize
Son iki dize

A) Teşhis Tariz
B) Teşbih Mecaz-ı Mürsel
C) İstiare Mübalağa
D) Teşbih Kinaye
E) Teşhis Mübalağa
12. Yokluğunda konuşmadım
Hiçbir gülü koklamadım
Hayalini yorgan yaptım
Yine sensiz uyuyamadım
Gülüm!
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte görü*len edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye
B) Teşbih
C) İstiare
D) Cinas
E) Tevriye


Cevaplar: Cevapları görmek için fareyi buradan tutarak aşağıya doğru çekin. Yazılar görünecektir.


Test 1
1 A
2 D
3 D
4 E
5 B
6 D
7 E
8 D
9 A
10 A
11 E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio