Edebi Sanatlar Test 3


1. Ordu’nun dereleri
Aksa yukarı aksa
Vermem seni elere
Ordu üstüme kalksa
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mübalağa
B) Mecaz-ı Mürsel
C) Tenasüp
D) Telmih
E) Cinas


2. İstiare (eğreltileme), benzetme amacıyla yapılan bir mecazlaştırmadır. İstiarede ya benzeyen veya kendisine benzetilen bulunur.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare vardır?
A) Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne!
B) Görünmez bir mezarlıktır zaman.
C) Sırma saçlım, gül yanaklım.
D) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
E) Değirmen misali döner başım.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan bir teşbih (yalın benzetme) vardır?
A) Dünya zindan görünüyor gözüme.
B) Sınıf bağırıyor, öğretmense kızıyor.
C) Altın sarısı gibi saçları ne hoştur öyle.
D) Adam tilki gibi kurnazdı.
E) Deniz ölü gibi durgun bugün.
4. I. Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice atlı tuğlarla kapılmış fetih rüzgârına
II. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap
Bir fikir ki beyin zarında sülük
III. Selamın geçiyor besbelli
Yeşermiş telgraf telleri
IV. Eyüp gibi sabır ettim cefama
Dahi gelmez misin insafa?
V. Acep beni sorar m’ola
O kaşları keman şimdi?
Yukarıdaki numaralandırılmış ikiliklerde bulunan söz sanatları eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Bağda meyler içilir, nâleler eyler neyler
Sesi çıkmaz acaba bülbül uyur mu neyler
Bu beyitte bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Teşhis – kinaye – tariz
B) Cinas – teşhis – aliterasyon
C) Cinas – tecahül-i arif – kinaye
D) Aliterasyon – teşhis – mecaz-ı mürsel
E) Mecaz-ı mürsel – tariz – kinaye

6. Büyük bir ihracat işi için yurtdışına giden işadamı olumsuz bir sonuçla yurda döndüğünde, ortakları durumu sormuşlar:
– Bol bol hava aldık, demiş.
Bu diyalogda görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye B) Teşbih C) İstiare
D) Tezat E) Tevriye
7. “Aslanlar korkusuzca sınırlarımızı bekliyor.” cümlesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih (Benzetme)
B) İstiare (Eğreltileme)
C) Mübalağa (Abartma)
D) Telmih (Anımsatma)
E) Tenasüp (Uygunluk)8. Her gününü, eğlenerek, gezip tozarak geçiren kızına annesi dönerek:
– Hamarat kızım, bugün bize baklava mı yapmış acaba? dedi.
Bu diyalogda annenin kızına söylediği söz hangi sanatın çerçevesindedir?
A) Kinaye
B) Tariz
C) İstiare
D) Tezat
E) Mübalağa9. “Bir sözü gerçek anlamıyla da düşünmek mümkün iken,sözün mecaz anlamını kastetme sanatına kinaye denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinaye yoktur?
A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
B) Her zaman kapısı açıktır onun.
C) Bu hastane, Selimiye’den Karacaahmet mezarlığına çıkan yolun en kestirmesi.
D) Nerde bir gül bitse etrafı diken.
E) Adamakla mal tükenmez.
10. “Nedim-i zarı bir kâfir esir etmiş işitmiştim.
Sen ol cellad-ı din ol düşmen-i iman mısın kâfir.”
Yukarıdaki beyitte sevgilisine seslenen Nedim, “İnleyen Nedim’i bir kâfir tutsak etmiş diye işit*miştim; yoksa din celladı, o iman düşmanı olan sen misin?” diye sitemde bulunuyor.
Buna göre şair aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuş olur?
A) Telmih B) Mecaz-ı Mürsel C) Kinaye
D) Tecahül-i Arif E) İstifham11. “Halikarnas Balıkçısı’nda, Bodrum balıkçılarının yaşantısını bütün yönleriyle ve bütün çıplaklığıyla bulursunuz.”
Bu cümlede “Halikarnas Balıkçısı” sözünün kullanılışına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Selim İleri, daha çok öykü dalında eser vermiştir.
B) Yusuf Hayaloğlu, çoğu şiirini bestelemiş ve okumuştur da.
C) Elif Şafak, günümüz yazarlarının en çok okunanlarındandır.
D) Murathan Mungan, yeni şiir kitabını 2007 yazı gibi çıkaracakmış.
E) Attila İlhan, “Maviciler” akımının kurucusuydu.12. Bir mavi balon mudur bu yaz
İçi sevda dolu yolculuk
Bu beyitte yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye B) İstiare C) Mecaz-ı Mürsel
D) Telmih E) Teşbih
Cevaplar: Farenin sol tuşunu basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin
Test 3
1 B
2 A
3 A
4 D
5 B
6 A
7 B
8 B
9 E
10 D
11 C
12 E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio