Edebi Sanatlar Test 4


1. Sarp, engebeli bir yoldan geçerek köye vardık. (I) Köyün girişinde masum köylüler karşıladı bizi. (II) Yüzleri güneşin etkisiyle kavrulmuş, kararmıştı. (III) Hepsi sanki birer abideydiler. (IV) Abideleri dikilesi, çilekeş, yalnızlığın türküsünü söyleyen köylüler... (V)
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir teşbihten söz edilebilir?
A) V B) IV C) III D) II E) I


2. Sen beni bırakıp gidince
Bulutlar ağladı.
Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüsn-i ta’lil
B) Mecaz-ı mürsel
C) Kinaye
D) Tecahül-i arif
E) Telmih


3. Hani her şeyindim ben senin
Hani kor dudaklındım
Hani kırlarda açan çiçektim
Vazgeçilmezdim.
Bu dizelerde bulunan söz sanatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) İstiare – tezat
B) Teşbih-i beliğ – tekrir
C) Tekrir – istiare
D) Kinaye – tezat
E) Mübalağa – teşbih-i beliğ
4. Ucuza yaşamalısın hayatı
Uğraşmasız, kolay
Atın ardından gider bil
Büyürken tay.
Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) İstiare
C) Tezat
D) Tevriye
E) Kinaye

5. Bulutlar ağlıyor güneş yüzünü asmış
Kelebekler kederli, kuşlar ağaca küsmüş
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis
B) İntak
C) Teşbih
D) İstiare
E) Tezat

6. Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Yukarıdaki dizelerde bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I. dize
II. dize
A) Kapalı istiare Tezat
B) Teşbih Tekrir
C) Hüsn-i ta’lil Cinas
D) Açık istiare Tezat
E) Kinaye Tevriye
7. Kaş, Muğla’nın bir incisi. (I) Şimdiye dek gör*düğüm en harikulade yer. (II) Uzun, sarp geçit*lerden, dağların sırtlarından geçerken içinize iş*lenen o görüntü sizi alıp götürebilir. (III) Evet, evet bu konuda size kefilim. (IV) İsterseniz he*men bir yolcu bileti, birkaç giyecek şey, biraz da para alın ve kendinizi Kaş’a teslim edin; çünkü Kaş’tan size davet var. (V)
Bu paragrafta numaralandırılmış yerlerin hangisinde teşbih, hangisinde teşhis sanatı yapılmıştır?
Teşbih
Teşhis
A) III II
B) II V
C) V II
D) I V
E) II I

8. Neşesi kalmadı adanın, denizin tadı yok artık
“Biz Heybeli’de bir gece mehtaba çıkardık”
Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) İstiare
C) Telmih
D) Kinaye
E) Tezat

9. “Halk ne düşünürse düşünsün, Ankara’nın ne düşündüğü önemlidir.” cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye
B) Kinaye
C) Telmih
D) Mecaz-ı mürsel
E) Tezat
10. Bir gün bana: “Amin Mauluf’u okumayı ne zaman bırakacaksın?” deseler, sanırım o beni bıraktığı zaman derim.
Bu cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye
B) Teşbih
C) Ad aktarması
D) İstiare
E) Tezat11. Misafir gelse mutluluk da gelir.
Yukarıdaki atasözünde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Tenasüp
C) Hüsn-i Ta’lil
D) Cinas
E) İstiare12. Hayata sıfırdan başladı
Daha sıfır, daha sıfır
Şimdi çok sıfırlı bir hesabın sahibi
Hâlâ sıfır
Yukarıdaki dörtlükte görülen en belirgin edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis
B) Tekrir
C) Mecaz-ı Mürsel
D) Telmih
E) Tezat


Cevaplar: Fareyi basılı tutarak aşağıya doğru çekin.
Test 4
1 B
2 A
3 C
4 E
5 A
6 D
7 D
8 C
9 D
10 C
11 C
12 B

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio