Edebi Sanatlar Test 6


1. Yeşil ördek yayılıyor çemende
Mehdi günü doğar ahir zamanda
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Kinaye
C) Assonans
D) Telmih
E) Tevriye

2. Şişede durduğu gibi durmaz ki kâfir
Tutar insana yaşamayı sevdirir
Yukarıdaki beyitte görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrir
B) Terdid
C) Rücu
D) İrsal-i Mesel
E) Akis

3. Genç şairlerden biri Necip Fazıl’a bir konfe*ransta şaka yapmak ister. Kürsünün üzerine bir salatalık bırakır. Kürsüye çıkan üstat, durumu inceden sezer ve topluluğa dönerek:
– İçinizden biri kimliğini düşürmüş, der.
Yukarıdaki fıkrada görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mübalağa
B) Tariz
C) Tezat
D) İstiare
E) Nida
4. “Mutluluk dağlar gibidir; ses verir ama kımıldamaz; bekler ki sen ona gidesin.”
Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatlarına başvurulmuştur?
A) İstiare – teşhis
B) Cinas – tezat
C) Hüsn-i ta’lil – tezat
D) Teşbih – istiare
E) Teşbih – teşhis5. Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti dönen yok seferinden
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare (Eğreltileme)
B) Teşbih (Benzetme)
C) Telmih (Anımsatma)
D) Tecahül-i arif (Bilmezlikten gelme)
E) Teşhis (Kişileştirme)6. Bir cefam vardı bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Bu dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Teşbih – Mübalağa
B) İstiare – Kinaye
C) Tezat - Tecahül-i arif
D) Cinas – Teşbih
E) Tevriye – Kinaye
7. “Yüce dağ başında siyah tül vardır.”
Yukarıdaki dizede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Mübalağa
C) İstiare
D) İstifham
E) Seci
8. Sabret, sabret inci tanem, bekle beni
Döneceğim mutlaka, sabret!
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrir – Teşbih
B) Tenasüp – İstiare
C) İstiare – Tekrir
D) Mecaz-ı Mürsel – Teşbih
E) Tenasüp – Mecaz-ı Mürsel
9. (I) Körfezin rengini günlerce unutamadım. (II) Kı*yıdan dağları denizi seyrettim bir gün. (III) Dağlar, denizin etrafında bir duvar oluşturuyor. (IV) Yeşil, gösterişli bir kürk gibi. (V) Suyun rengi kimi yerde mavi, kimi yerde yeşil oluyor.
Bu paragrafta numaralandırılmış cümleler*den hangisi ikisinde benzetme sanatı yapılmıştır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve IV E) II ve V
10. Kitap, Anadolu’nun ortasındaki bu köyün sorunlarını ele alıyor.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?
A) Teşbih
B) Ad Aktarması
C) Teşhis
D) Telmih
E) Nida
11. Yüreğim sıcak, yüreğim soğuk, yüreğim ayaz
Bir gülsen kar yağacak bembeyaz
Bu dizelerdeki edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Teşbih – Teşhis
B) Tekrir – Teşbih
C) Tezat – Tekrir
D) Tezat – Teşhis
E) Telmih – Tekrir
12. “Ankara BM’nin son kararına karşı gereken önlemlerin kısa bir sürede alınacağını açıkladı.” cümlesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mübalağa
B) Tariz
C) Ad Aktarması
D) Tenasüp
E) İstiare
Cevaplar
Test 6
1 D
2 B
3 B
4 E
5 A
6 A
7 C
8 E
9 C
10 B
11 C
12 C

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio