1)Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

Cevap E

 
2)

Yücesine çıktım baktım engine

Ovasının köpüklenmiş selleriYukarıdaki dizelerleI. yiğit olan

II. kendisine güldürür

III. hep elleri

IV. düşmez ise denginebu parçalar kullanılarak çarpraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?A) III. – IV. B) I. – II. C) II. – III D) I. – IV E) II. – IV

II. – I IV. - III I. – IV II. – III I. – III

Cevap D3)

Bana nispet çıkmış yolun üstüne

Samur kürk giyinmiş alın üstün

Taramış saçların belin üstüne

Bir elma yanaklı sim gerdanlıdırYukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Ulama yapılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.

E) Zengin uyak kullanılmıştır.Cevap E4)

Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?A) Düştüm ateşlere durmaz yanarım

İçip aşkın dolusundan kanarım

B) Ne yaman bahçeli güllü goncalı

Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı

C) Gördü gözüm kabul ettim ölümü

Geldi geçti hiç sormadı halimi

D) Ne güzel yetmiş de dostumun bağı

El vurup gülleri dermenin çağı

E) Altı kardeş idik bindirdik ata

Kızılırmak’ varınca oldu bir hata

Cevap E5)

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?A) Kurtlarla düşmüşüm dağa

Kurt sesim ulaşmaz çağa

B) Çınlasın çağrılarla çın çın da çın

Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

C) Ağam oğlan beyim oğlan

Canım olsun sana kurban

D) Bize mesken oldu kahveler hanlar

Yarin meclisinde oturan canlar

E) Aşk ile kendime biçtim kefenim

Dolayıp boynuma taktım resenimCevap B6)

Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola

Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yerleri ışısın

Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C) Yeşil ördek gibi daldım göllere

Sen düşürdün beni dilden dillere

D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır

Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E) Çek deveci develerin yokuşa

Deli oldum o sendeki bakışaCevap A7)

Yaktı beni aşk oduna o, yanmaz

Seher oldu, feryadımdan uyanmazYukarıdaki beyitte görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır?A) Bir üstada olsam çırak

Bir olurdu yakın ile ırak

B) Kemiğimi kavursalar

Harman gibi savursalar

C) Torunuyuz bir dedenin

Tohumuyuz bir bedenin

D)Hak yoluna gidenlerin

Ey pir vasfın erenlerin

E) Asa olsam ellerine

Kurban olsam dillerine


Cevap A8)

Her şey yerli yerinde,havuz başında servi

Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadanYukarıdaki dizelerleI. sarmaşıklar ve böcek sesleri

II.eşya aksetmiş gibi tılsımlı

III. sarmış evi

IV. bir uykudanbu parçalar kullanılarak sarma uyak oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?A) III. – IV. B) I. – II. C) II. – III D) I. – IV E) II. – IV

II. – I IV. - III I. – IV II. – III I. – III

Cevap E9)

Biliyorum gölgede senin uyuduğunu

Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin

Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonuYukarıdaki dörtlük için aşağıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Redif kullanılmıştır.

B) Ulama yapılmıştır.

C) Sarma uyak vardır.

D) II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.

E) I. ve IV. dizelerde tam uyak vardır.

Cevap E10)I. Yaramaz geldi kim bilir nereden

II. Baktım avare bir küçük kelebek

III. Belli yorgundu; bir veremli çiçek

IV. Mavi bir gölge uçtu penceredenYukarıda numaralanmış dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çarpraz uyak oluşur?A) IV. – I. – II. – III. B) IV. – II. – I. – III. C) II. – III. – I. – IV

D)II. – III. – IV. – I. E) I. – IV. – III. – II.

Cevap B11)

Aşağıdakilerden hangisinde cinaslı uyaklı vardır?A) Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

B) Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere

C) Günlerdir ne gördüm ne de bir kimseye sordum

Ya Rab! Hele kalp ağrılarım dindi diyordum

D) Kardır üstümüze yağan geceden

Yağmurlu, karlı bir düşünceden

E) Bir taze bahar alemi seyretti felekte

Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek’te

Cevap B

12)

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin

Yukarıdaki beyitin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak B) Zengin uyak C) Tam uyak

D) Tunç uyak E) Cinaslı uyakCevap B13)

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Henüz dinlemedin benden türküler

Benim aşkım uymaz öyle her saza

En güzel türküyü bir kurşun söylerYukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Zengin uyak kullanılmıştır.

B) Tam uyak kullanılmıştır.

C) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Redif vardır.

E) III. dizede dört ayrı yerde ulama yapılmıştır.Cevap D14)

Kapandım yatağa son çare diye

Yepyeni bir dünya etti hediyeYukarıdaki beyitin uyak çeşidiyle aşağıdakilerden hangisi aynıdır?

A) Bu nasıl bir dünya hikayesi zor

Bütün bu kâinat muşamba dekor

B) Nesin sen? Hakikat olsan da çekil

Otursun yerine bende her şekil

C) Yetiş körlük, yetiş, gözde takma cam

Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam

D) Benliğim kazan ve aklım kepçe

Her fikir içimde bir kelepçe

E) Mekanı bir satıh, zamanı vehim

Bütün insanlık yalana teslimCevap C15)

Gözyaşım Fırat gibi coştu, çağladı durdu.

Yüreğim koptu sanki… Canım yanıyor canım

Kara haberin beni habersiz yere vurdu

Ah güzel Erzincan’ım! Vah dertli Erzincan’ım!Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. ve III. dizelerde redif vardır.

B) Tunç uyak kullanılmıştır.

C) II. ve IV. dizelerde “-nım” lar rediftir.

D) Ulama yapılmıştır.

E) Uyak düzeni çarpraz uyaktır.

Cevap C16)

Kendi milli gururumu sezerim

Başım gökte, alnım ak gezerimYukarıdaki dizelerin uyak çeşidi ve redifleri aşağıdakilerden hangisidir?A) Zengin uyak, -im B) Tam uyak, -im C) Zengin uyak, -erim

D) Tam uyak, -erim E) Tunç uyak, -im

Cevap D17)

Bütün şehir nihayetsiz bir sûr içinde

Şimdi çiftler uyuyorlar bu nûr içindeYukarıdaki dizelerin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?A) Zengin uyak B) Tam uyak C) Yarım uyak

D) Cinaslı uyak E) Tunç uyakCevap A18)

Hilâl ürpermişti gûya derinde

Semâ uzaklaşmış gibi yerden

Bu gece şu kavga sâhillerinde

Vahşi bir güzellikti hükmeyleyenYukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) II. ve IV. dizede redif kullanılmıştır.

B) Sarma uyak şeklinde kafiyelenmiştir.

C) I. ve III. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.

D) I. ve III. dizelerde redif yoktur.

E) Karacaoğlan’a aittir.

Cevap C19)

Birdenbire düştük gibi bir gizli sevince

Gezdik, yürüdük yan yana rüzgarlar esinceYukarıdaki dizelerde bulunan uyak çeşidi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?A) Kamilin nişanı o güzel huyu

Ona ölçü olmaz bedeni boyu

B) Derdin bedeni ağ gibi sarsa

O müşkül halini gelip de sorsa

C) Aşıklarda hayat gam ile tasa

Böyledir kaderi, değişmez yasa

D) Baharda dağlara çıkmak iyidir

Çıkıp da dağlara bakmak iyidir

E) Azgın deredeki selden uzak dur

Aslı zatı bozuk kuldan uzak dur

Cevap C20)

I. Doğru konuşurum hiç yalan demem

Gül-zarda rakibe aman tanımam

II. Alır seni ummana götürür

Bir sözüne bin söz ekler yetinirYukarıda numaralanmış dizeler için hangisini söylemek doğru olur?A) I. ve II. dizelerde redif yoktur.

B) I numaralı dizelerde tam uyak vardır.

C) II numaralı dizelerde zengin uyak vardır, redif yoktur.

D) II numaralı dizelerde redif yoktur, uyak vardır.

E) I. ve II. dizelerde uyak yoktur, redif vardır.

Cevap E


KAFİYE ÇEŞİTLERİ TEST 2

1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?
Â) Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün
Şükretmek türküsüne daldaki her bülbülün
B) Baktım ki deniz her dalgasıyla düşman
Çok gerilerde kalmış çıktığım liman
C) Âlemde gündüz gönlüme işkencedir
Bence bayram ufukta gün bitincedir
D) Zaman zaman hatırladığımız olur
Bir bahtiyarla yaşadığımız olur
E) Dünya bir yana, o hayal bir yana
Altında bir ömür döne dolana

2. Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde
Bir parça uzaklaş kederlerinden
Bu ruh gülümsüyor gibi derinden
Mehtabın ördüğü saatler nerde
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 11 'II hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Tam uyak kullanılmıştır.
D) Sarma kafiye örgüsüyle yazılmıştır.
E) Lirik şiire özgü nitelikler taşımaktadır.

3.Selâm olsun bizden güzel dünyaya
Bahçelerde hâlâ güller açar mı ?
Selâm olsun sonsuz güneşe, aya
Işıklar, gölgeler suda oynar mı?
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Redif B) Ölçü G) Ulama
D) Çapraz kafiye E) Benzetme

4.Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm
Derdini ağlarken yanan bir muma
Yukarıdaki dizelerle,
ı. elimle ördüm
II. ve bir kement gibi
III. ipek saçlarını
IV. taktım boynuma
sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?
A) III., II. -1., IV,
B) III., I. - II., IV.
C) I., II, - III., IV.
D) IV., III. -1., II.
E) III., IV. - II., I.

5.Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde yarım, tam veya zengin kafiye (uyak) yoktur?
A) Sakladım duruyor mendilimde gülüşün
Gül başak sarısı, yakışmıyor sana hüzün
B) Sen beni istersen çok rahat kandırabilirsin
Kendini şahane bir şey sandırabilirsin
C) Gidiyorum bir bahar sabahında
Alkışlar, güller, karanfiller altında
D) Safların ardında garipsi, mahzun
Ey destan şehri yurdumuzun
E) Seninle uyandım uyudum
Seni buldum, seni duydum, seni okudum

6.Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
A) Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
B) Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
C) Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
D) Sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın
Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın
E) Değil mi, her ocakta benim ateşim yanar
Sen de kıvran bebeğim; kıvranıyor aynalar

KAFİYE ÇEŞİTLERİ TEST 2 CEVAPLARI:
1- A, 2- C, 3-E, 4-B, 5-C, 6-E

AYRICA BAKINIZ:

ŞİİR BİLGİSİ KAFİYE TESTİ

KAFİYE, REDİF UYGULAMA ÇALIŞMASI

KAFİYE, REDİF UYGULAMASI

KAFİYE ÇEŞİTLERİ TEST


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio