LİSE 1. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ŞİİR BİLGİSİ TESTLERİ (Güzel Sanatlar, Kafiye, Tema, Tür, Ölçü, Dil, Gelenek, İmge vd.)

1. Aşağıdaki güzel sanat dallarından biri değildir?

A) mimari       B) opera C) heykel     D) edebiyat    E) geometri

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sanat eserini öncelikli amacı fayda değildir.

b) Sanat eseri genellikle özneldir.

C) Sanat eserlerinde amaç doğruluktur.

D) Bilimsel eserler nesnel olmalıdır.

e) Sanat eseri güzellik amacı güder.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?

A) Bir tahta parçasından yapılmış heykel b) Bal peteğinin altıgen şekli

C) Ölüm üzerine yazılan şiir

D) Matematik konulu şarkı

E) Deniz kıyısında kumlarla yapılan resim

 

 

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat bilim dallarından etkilenir.

b) Şiir, gerçekleri doğrudan anlatır.

C) Şiirden şairin hayatıyla ilgili bilgiler çıkarabilir.

D) Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.

E) Şiirde ahenk ölçü, kafiye ve ses tekrarıyla sağlanır.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?

A) Kullandığı malzemenin dil olması

b) Her konuyu işleyebilmesi

C) Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması

D) Bir sanat dalı olması

e) Tek amacının insanı bilgilendirmek olması

 

6. "II. Dünya Savaşını ele alıp bir eser yazmak isteyen sanatçı" hangi bilimden faydalanır ?

A) sosyoloji        B) fizik C) psikoloji D) tarih        E) tıp

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin değildir?

A) makale    B) hikaye    C) destan      D) roman       E) halk hikayesi

 

8. "Bir marangozun yaptığı mutfak dolabı " neden sanat eseri sayılmaz?

A) Yapı bakımından farklı özellikte olması

B) Amacın sanat yapmak olmadığından

C) Malzemelerindeki eksiklikten

D) Marangozun tam usta olmaması

E) Bir bütünlük arz etmediğinden

 

9. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi edebî metnin özelliği olamaz?

A) Estetik duygulara hitap etmeye önem verilmemesi

b) Okuyucuda güzel duygular uyandırması

C) Yazıldıkları dönemi yansıtabilmeleri

D) Dilin zenginleşmesine faydaları

E) Yazarının üslup (anlatım) özelliğini taşıması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ahenk (ritim) ögesidir?

A) Tekrir        B) Dil C) Zihniyet       D) Tema     E) aliterasyon

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio