SAYFA 102 HAZIRLIK SORULARININ CEVAPLARI

 

Türklerin göçebe olarak yaşadıkları dönemdeki sosyal ve kültürel hayat hakkında bilgi toplayınız.

 

Eski Türkler “atlı-göçebe” veya “konar-göçer” bir hayat tarzına sahiptiler.

 

Eski Türklerde ekonomi hayvancılığa dayanıyordu.

 

Eski Türklerde son derece kuvvetli millet ve vatan fikri vardı.

 

Atlı-göçebe hayat ta atın ve koyunun önemli bir yeri vardı.

 

 

Eski Türklerde demircilik gelişmişti. Eski Türkler, demiri eritip yapıyorlardı.

 

Eski Türklerde avcılık da önemli bir yere sahipti.

 

Eski Türkler, dışa dönük, eğlenmeyi seven, neşeli insanlardı. Yaz aylarında at ve ok yarışmaları düzenlenir, güreş tutulur, silah eğitimi yapılır, çeşitli oyunlar oynanırdı.

 

1980 sonrası Türk edebiyatında görülen sanat anlayışları hakkında bir araştırma yapınız.

 

1980 sonrası Türk edebiyatında şiirde ve romanda çeşitli anlayışlar görülmüştür.  Romanda postmodernizme yönelme vardır. Şiirde düz yazıya yaklaşan bir anlatım görülür, anlatmaya imkan veren temalar ele alınmış, İkinci Yeni şiirine yakınlaşma görülmüştür.

 

Olay ile olay örgüsünün farklılığını araştırınız.

 

Olay: Anlatmaya bağlı edebi metinlerde kişilerin başından geçenlere olay denir.

 

Olay Örgüsü: Birbirini takip eden olaylar dizisi.

 

Olay, genel ve bütündür, olay örgüsü ise bu bütünlüğü oluşturan parçalardır.

 

Tip ve karakter terimleri hakkında bilgi toplayınız.

 

Anlatmaya bağlı metinlerde kendine özgü ayırt edici özelli bulunan kahramana karakter denir. Karakter, toplumsal bir tabakayı değil, sadece kendini temsil eder. Karakter, kendi iç dünyası, kişiliği ve başkalarına benzemeyen yönleriyle görülür.

 

Benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayan kişilere tip denir. Tipler belirli bir zümreyi belirgin özellikleriyle temsil eden kişilerdir.

 

 

 

SAYFA 104

 

Ergenekon Destanı’ndaki Türklerin sosyal, siyasal ve kültürel özellikleri:

 

Türkler Orta Asya’da birçok kavimle komşudur ve bu kavimlerle savaş halindedir.

 

Göçebe bir hayat tarzına sahiptirler. Hayvancılıkla uğraşırlar.

 

Boylar halinde yaşarlar.

 

Konakladıkları yerlerde çadır kurarlar.

 

At önemli bir yere sahiptir. Hem ulaşımda hem savaşta kullanılır.

 

Okçuluk gelişmiştir.

 

Demir madenini işlemektedirler.

 

2.Ergenekon Destanı’nda olayın geçtiği döneme ait hakim zihniyetin özelliklerini belirtiniz.

 

CEVAP:   Türklerin yurt edinme gayretleri ve Orta Asya’ya hakim olma düşüncesi

 

3. Dede Korkut Kitabı’ndan alınan metne hâkim olan zihniyeti, metinde renklere yüklenen an­lamları da dikkate alarak belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

 

CEVAP 3. Metinde çocuğa özellikle erkek çocuğa önem verildiği. Çocuğu olmayanlara itibar edilmediği görülmektedir. Renk olarak  metinde “kara, ak, kızıl” renkleri geçiyor. “Kara” rengi değer verilmeyen, itibar edilmeyenler için kullanılmış. “Ak” rengi ise saygıdeğer, itibar edilen kişiler için kullanılmış.

 

SAYFA 105

 

5. Kuma adlı metnin yazıldığı dönemdeki zihniyet

 

Kadınların söz hakkının olmadığı

 

Erkek egemenliğinin olduğu

 

Bir aile için çocuk sahibi olmanın önemi

 

Çok eşliliğin normal karşılandığı

 

Çocuğu olmayan kadınların toplum tarafından hor görüldüğü

 

6. “Kuma” adlı metinde yazar, çok eşlilik olayının sebeplerini ortaya koyarken bu anlayışı des­tekliyor mu yoksa bu durumu yermeye mi çalışıyor? Yorumlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

 

6. Yazar, çok eşliliğin ilk sebebinin kadınların çocuk sahibi olamayışları olduğunu ifade ederek toplumun bu töresini eleştirmektedir.

 

7. Edebî bir metin, ortaya çıktığı dönemin sanat anlayışıyla ilgili hangi ipuçlarını barındırır? “Ergenekon Destanı”, “Dede Korkut Kitabı” ve “Kuma” metinlerinden dönemlerinin sanat anlayışlarıyla ilgili ifadeler bularak aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız.

 

CEVAP 7.

 

Eserin Yazıldığı Dönemin Sanat Anlayışına Ait İzler

ERGENEKON DESTANI

Türklük düşüncesinin önemi vurgulanmış. Türklerin kültürel özellileri yansıtılmış. Milli birlik düşüncesi ve tarihte var olma gayreti ortaya konmuştur.

DEDE KORKUT KİTABI

Türklerin gelenekleri, ekonomik durumları ve siyasi mücadeleleri esere yansıtılmış.

KUMA

Anadolu köylerindeki aile hayatı anlatılmış. Çocuk sahibi olmanın önemi vurgulanmış.  Çocuğu olmayan erkekler toplum tarafından ayıplanmaktadır. Bu yüzden kadınlar “kuma”ya bile razı olmaktadır.

 

 

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY CEVAPLARI - 2014-2015 DİĞER SAYFALAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio