9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148 Değerlendirme Soruları (2014-2015)

 

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

 

• Anlatmaya bağlı edebî türler hangileridir?

CEVAP: Anlatmaya bağlı edebi türler: Roman, hikâye, destan, masal, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikâye

 

 

• Hikâye ile halk hikâyesi arasındaki benzer ve farklı özellikler nelerdir?

 

Halk hikâyesi ile hikâye arasındaki benzerlikler:

 

Olaya dayalı metinler olmaları

Olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman unsurlarının bulunması

Serim, düğüm, çözüm planına göre yazılması ya da söylenmesi

Belli bir tema etrafında oluşması

 

Halk hikâyesi ile hikâye arasındaki farklılıklar:

 

Halk Hikâyesi

Hikâye

Sözlü edebiyat ürünüdür.

Yazılı edebiyat ürünüdür.

Nazım-nesir karışımı bir anlatımı vardır.

Nesir (düz yazı) halindedir.

Olağanüstülüklere yer verilir.

Hayat gerçeğini yansıtır.

 

B. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

• Halkın tarihî süreç içerisinde meydana getirdiği yazarı belli olmayan destanlara doğal destanlar, bazı şair ve yazarların kendi milletlerinin tarihî olaylarına kendi duygu, düşünce ve ifa­de biçimlerini katarak oluşturdukları destanlara yapay destanlar denir.

 

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun seçe­neği işaretleyiniz.

• Hikâyedeki temel çatışmanın en kısa ifadesine tema denir. Doğru ( X ) Yanlış ( )

• Romanlarda İiâhî bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı ve gözlemci anlatıcının ba­kış açısı olmak üzere üç temel bakış açısı vardır. Doğru ( X ) Yanlış ( )

• Mesneviler, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında görülen bir nazım biçimidir.

Doğru ( ) Yanlış ( X )

 

Ç Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1. Roman türüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Roman, yazıldığı dönemin sosyal, siyasal ve kültürel hayatının özelliklerinden izler taşır.

B) Romanda olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân yazarın iletisini ifade etmesinde ve somutlaştırmasında birer araçtır.

C) Romanın yazarı anlatıcı değildir; romanın anlatıcısı, kurmacanın sınırları içinde varlığın­dan söz edilen bir kişidir.

D) Romanda okuyucuya sezdirilen anlam bilimsel eserlerdeki anlamlardan farklı değildir.

E) Roman; okuyucunun bilgisi, görgüsü ve psikolojik durumuna göre farklı yorumlanabi­lir.

 

CEVAP: D

 

2. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B) miş'li geçmiş zamanla anlatılması

C) Belli bir yazarının bulunmaması

D) Millî duygularla dinî inançları işlemesi

E) Eğitici nitelik taşıması

1989 - ÖYS

 

CEVAP: D

 

3. Halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.

B) Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.

C) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.

D) Anlatım tümüyle nesre dayalıdır.

E) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

1997 - ÖYS

 

CEVAP: D

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio