9. sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları 185,186. sayfalardaki anlama-yorumlama soruları (Ekoyay 2014-2015
SAYFA 185

 

4. “Topluma Daha Yakın” adlı metinde yer alan “Halkın hoşuna gitmek, kolay anlaşılmak için basitliğe kaçmayı da doğru bulmuyoruz.” ifadesinden hareketle yazarın edebiyata bakışı hak­kında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.
Bu sözle yazar, edebiyatı toplumun konuşma dilinden daha üst seviyede bir ifade aracı olarak görmektedir. Yazara göre edebiyat toplumun sorunlarını dile getirse de dil olarak konuşma dilinin basitliğine düşmemeli, sanatsal bir zevk vermelidir.
 
5. “Topluma Daha Yakın” adlı metinden hareketle Mehmet Çınarlı’nın hayatı, fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.
 
Mehmet Çınarlı hakkında bilgi:
 
6. “Şikâyetçiyim...” metninde yazarın “sivil tavır koyuş” ifadesiyle neyi vurgulamak istediğini açıklayınız.
Şikayetçiyim adlı metinde “sivil tavır koyuş” ifadesi yolunda gitmeyen ve insanlara rahatsızlık veren durumları ilgili makamlara şikayet etme konusunda işbirliği yapmak anlamına gelmektedir.
 
 
8. Öğretici metin türleri hakkında yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri kullanarak aşağıdaki şemada yer alan türlerin genel özellikleri kısaca yazınız.
Tarihî metinler
Tarihte yaşanan ve toplum üzerinde iz bırakan olayları çeşitli yönleriyle ele alan ve aktaran metinlerdir.
Felsefi metinler
Felsefe ile ilgili konuları, düşünceleri anlatan metinlerdir.
Bilimsel metinler
Bilim ve teknikle ilgili konuları anlatan metinlerdir.
Gazete çevresinde gelişen metinler (makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj)
Gazete ve dergilerde yayımlanan makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj türlerindeki metinlerdir.
Kişisel hayatı konu alan metinler (hatıra, gezi, biyografi, mektup, günlük)
Anı, gezi, biyografi, otobiyografi, mektup türlerindeki metinlerdir.

 

 
SAYFA 186
9. Edebî metinlerle öğretici metinleri, anlamlarının okuyucuya, zamana ve mekâna göre deği­şip değişmemeleri yönünden karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.
Edebi metinlerin anlamları okuyucuya, zamana ve mekana göre değişebilir. Öğretici metinlerin anlamları ise genellikle değişiklik göstermez.
 
11. Millî Mücadele Döneminde Türk basınının üstlendiği rolü dikkate alarak Atatürk'ün basına verdiği önemi açıklayınız.
 
12. Atatürk’ün düşüncelerinden hareketle bilim ve tekniğin millet hayatındaki yerini sözlü ola­rak ifade ediniz.
 
15. “Öğretici metinleri yazıldıkları dönemin şartları içinde değerlendirmek gerekir.” ifadesin­den ne anladığınızı belirtiniz.
 
Öğretici metinler yazıldıkları dönemin toplumsal sorunlarını, önemli olaylarını, bilim ve tekniğini yansıtır. Dönemden döneme bu özellikler farklılık göstereceği için öğretici metinleri yazıldıkları dönemin şartları içinde değerlendirmek gerekir.
7. Etkinlik: Aşağıdaki dörtlüğü yorumlayarak dörtlüğün ana duygusunu konu alan kısa bir yazı yazınız.
Yüce surları ören taş değil düşüncedir.
Kişiye uzluk veren yaş değil düşüncedir.
Suç onun eseridir, yasa onun eseri.
Darağacına giren baş değil düşüncedir.
Yetik Ozan
 
Şiirde düşüncenin insan hayatındaki rolü ve önemi anlatılıyor. İnsan hayatına yön veren, kişiye mutluluğa ulaştıran da sıkıntıya sokan da düşüncedir.
Benzer düşünceleri bir metin halinde ifade ediniz.
 
16. Sınıfa getirdiğiniz kısa metinleri okuyarak yorumlayınız. Metinlerde yazarlarına ait hangi ipuçlarının bulunduğunu arkadaşlarınızla paylaşınız.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio