9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları

Öğretici Metinler konusu içerisinde felsefi metinlerden Felsefenin Tanımı ve Kapsamı adlı yazıyla ilgili soru ve etkinliklerin cevapları

 

 

1.      “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirleyiniz.

 

Metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyet, felsefenin ne olduğu hakkında farklı düşünürlerin ortaya attığı görüşlerdir.
2. Etkinlik: “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metinden hareketle aşağıdaki yönergeleri uy­gulayınız.
a) Metinde yer alan yapı birimlerini (paragraf) inceleyerek cümlelerin anlamca hangi ortak dü­şünceler etrafında paragrafı oluşturduğunu belirleyiniz.
Metinde cümleler felsefe nedir sorusunu açıklamaya yönelik düşünceleri ortaya koymak amacıyla bir araya gelerek paragrafları oluşturmuşlardır.
b) Metni oluşturan paragrafları bir arada tutan ortak düşünceyi (ana düşünce) bulunuz.
Ana düşünce: Felsefenin ne olduğu hakkında farklı düşünceler vardır.
c) Metnin ana düşüncesini ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri belirleyiniz.
Ana düşünce b maddesinde belirtildi.
Yardımcı düşünceler: Felsefenin tek bir tanımı yoktur.
Bazı düşünürlere göre felsefenin tanımı yapılamaz.
Önceleri tüm bilimleri kapsayan felsefe, zamanla diğer bilimlerden ayrılmıştır.
….
 
ç) Metni meydana getiren anlam ve yapı birliklerinin oluşturduğu metin planını inceleyiniz. Ana düşünce ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler arasındaki anlam ilgisini açıkla­yınız.
2. “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metnin dil ve anlatım özelliklerini açıklayınız. Metinde günlük hayatla ilgili terim kavram ve ifadelerin altlarını çiziniz. Bu yazıda anlatılanlardan ha­reketle farklı anlatım biçimleriyle farklı metinler oluşturulup oluşturulamayacağını tartışınız. Ulaş­tığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Metinde açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.
Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırmaya başvurulmuştır.
Metinde kavramlara çokça yer verilmiş.
Bilgi vermek amacıyla oluşturulduğunda dilin göndergesel işlevi kullanılmış.
 
2.      “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını aşa­ğıdaki yere yazarak belirtiniz.
Felsefi metin geleneğine göre yazılmış.
3.      “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” metninde anlatılanların okuyucuya, zamana ve mekâna göre değişip değişmeyeceğini açıklayınız.
Metinde anlatılanların anlamı okuyucuya, zamana ve mekana göre değişmez.
5. “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metnin yazılış amacını belirleyiniz. Metnin yazılış amacı ile sezdirdiği anlam arasındaki ilişkiyi tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Metinde amaç, felsefenin tanımıyla ilgili farklı görüşleri vererek okuyucuya bilgi vermek ve bakış açısı kazandırmaktır.
6. “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metnin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız. Benzer bir metin kaleme almayı düşünseydiniz nasıl bir yol takip ederdiniz? Düşün­celerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
7. “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metnin anlamının zaman içinde değişip değişmeyece­ğini tartışınız.
Felsefenin Tanımı ve Kapsamı adlı metnin anlamı zaman içinde değişmez.
8. “Felsefenin Tanımı ve Kapsamı” adlı metinde ortaya konulan düşünceleri tamamını katılı­yor musunuz? Katılmadığınız düşünceler varsa aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio