Anı türü ile ilgili boşluk doldurma soruları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun söz­cüklerle doldurunuz.

Anı metinleri yaşanmakta olanı değil...............konu edinir.

CEVAP

yaşanmışı

Anı metinleri........... tekil kişi anlatımlıdır.

CEVAP

birinci

Dünya edebiyatında anı türünün ilk örneği............... ’un yazdığı...............(Onbinlerin Dönüşü) kabul edilir.

 

CEVAP

Ksenephon .... Anabasis

Ebülgazi Bahadır Han’ın...............adlı eseri, yer yer anı özelliği taşıyan tarih kitabıdır.

CEVAP

Şecere-i Türki

Tanzimat Dönemi ile yaygınlık kazanan anı türünün bu dö­nemdeki ilk örneği Akif Paşa’nın...............’sıdır.

CEVAP

Tabsıra

Anı yazarı,.............,  ..................,  ..............gibi yazılan döne­min kaynaklarından yararlanır.

CEVAP

fotoğraf/tanık kişiler/mektuplar

Türk edebiyatında anı türünün ilk örnekleri,...............Çağatay lehçesiyle yazılan Babür Şah’ın...............’si ka­bul edilir.

CEVAP

Gkötürk Yazıtları / Babürname

Anılarda yazar ve...............aynı kişidir.

CEVAP

anlatıcı

 

Anılarda dil, çoğunlukla...............ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.

CEVAP

göndergesel

 

Türk edebiyatına anı türünde önemli eserler yazmış olan …………. Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda,  Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl eserlerinin sahibidir.

 

CEVAP

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ahmet Rasim anı alanında eserler vermiştir. Gecelerim ve ………, onun anı türünde yazdığı eserlerdendir.

CEVAP

Falaka

J.J. Rousseau’nun ……………... Goldoni’nin İyiliksever Somurtkan, Geothe’nin Şiir ve Gerçek, Andre Gide'nin Jurnaller adlı eserleri anı türündedir.

CEVAP

İtiraflar

DÜZ YAZI TÜRLERİ BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI

Anı (Hatıra,Hatırat): Anı Özellikleri, Anı Çeşitleri, Anı Tarihi Gelişimi

Gezi Yazılarıyla Anı Türünün Karşılaştırılması

Servet-i Fünun Edebiyatında Anı (Hatıra)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bu makaleyi forumlarda tartışın (0 yanıt).
Joomla SEF URLs by Artio