KPSS COĞRAFYA - TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU

Türkiye’nin Coğrafi Konumu üni­tesi ile ilgili olarak her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır.

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU SORU-CEVAP

SORU:

1. Türkiye’nin 36° - 42° kuzey paralelleri ara­sında yer almasının sonuçları nelerdir?

 

 

CEVAP:

 • 21 Haziranda güneş ışınlarını en büyük açıyla alması
 • 21 Aralıkta güneş ışınlarını en küçük açıyla alması
 • 21 Haziranda yaz mevsiminin başlaması
 • 21 Aralıkta kış mevsiminin başlaması
 • 21 Aralıkta gölge boyunun en uzun olması
 • 21 Haziranda gölge boyunun en kısa olması
 • En uzun gündüzün 21 Haziranda yaşan­ması
 • En uzun gecenin 21 Aralıkta yaşanması


SORU:

2. Türkiye yaz saati uygulamasına geçtiği za­man hangi boylamın yerel saatini ortak saat olarak kullanır?

CEVAP:

45° doğu

 

SORU:

3. Türkiye’nin kış saati uygulamasında, ulusal saati başlangıç saat diliminden kaç saat ileridedir?

CEVAP:

2 saat

 

4. Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasının ve karasallığın art­masının en önemli sebebi nedir?

Yükseltinin artması


5. Türkiye’nin 26°- 45° doğu meridyenleri ara­sında yer almasının sonuçları nelerdir?

Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık ye­rel saat farkının olması

 • Yerel saatinin Başlangıç Meridyeni'nden ileri olması
 • 2. ve 3. saat dilimlerini kullanması

6. Türkiye’de en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır?

21 Haziranda


7. Türkiye’nin kış mevsiminde 30° doğu boyla­mı, yaz mevsiminde ise 45° doğu boylamı­nın yerel saatini ortak saat olarak kullanma­sının nedenleri nelerdir?

Güneş ışığından daha fazla yararlanmak

Enerji tasarrufunda bulunmak


8. Yukarıdaki haritada ok yönüne gidildiğinde matematik konum açısından neler yaşanır?

 • Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür.
 • Çizgisel hız azalır.
 • Gece - gündüz arasındaki zaman farkı artar.
 • Yer çekimi artar.
 • Tan ve gurup vakitleri uzar.
 • 21 Haziranda gündüz, 21 Aralıkta gece sü­releri uzar.
 • Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı artar.
 • Kalıcı kar yükselti sınırı azalır.
 • Tarım, orman ve yerleşme üst sınırı azalır.
 • Gölge boyu uzar.

 

9. Türkiye’yi çevreleyen denizlerde tuzluluk oranının güneyden kuzeye doğru azalması­nın nedenleri nelerdir?

 • Güneş ışınlarının yere değme açısının kü­çülmesi
 • Sıcaklığın ve buharlaşmanın azalması

 

10. Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de dönence­ler dışında yer almasının sonuçları nelerdir?

Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz.

 • Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.
 • Gölge yönü daima kuzeyi gösterir.
 • Bakı yönü daima güneydir.
 • Güneş ışınlarını yıl boyunca güney yönler­den alır.

 

11. Türkiye'nin en doğu ucu ile en batı ucu ara­sında 1 saat 16 dakikalık zaman farkının ol­ması hangi özelliğinin sonucudur?

Doğusuyla batısı arasındaki boylam farkı­nın sonucudur.

 

12.Türkiye’nin en kuzeyi İle en güneyi arasın­daki kuş uçumu uzaklık kaç km dir?

42° - 36° = 6°

6° x 111 km = 666 km’dir.

 

13.Türkiye’nin Orta Kuşak’ta yer almasının or­taya çıkardığı sonuçlar nelerdir?

 • Ilıman iklimin etkisi altındadır.
 • Cephe yağışları görülür.
 • Batı rüzgârlarının etkisi altındadır.
 • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
 • Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
 • Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde önemli ölçüde değişir.
 • Yıl içinde sıcaklık değişimi fazladır.
 • Güneyi ile kuzeyi arasında yılın her döne­minde 6 - 7 °C’lik sıcaklık farkı vardır.

 

14.Dünyanın her yerinde gece - gündüz sürele­rinin eşit olduğu tarihler hangileridir?

21 Mart

23 Eylül

 

15.Türkiye’nin özel konumunun sonuçları ne­lerdir?

 • Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
 • Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alır.
 • Yer şekilleri dağlık ve engebelidir.
 • Yer şekilleri çeşitliliği fazladır. Buna bağlı olarak iklim, bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitliliği fazladır.
 • Ortalama yükseltisi fazladır (1132 m).
 • Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Bu nedenle batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Sıcaklığın azal­masına bağlı olarak karlı ve don olayının görüldüğü gün sayısı artar.
 • Kuzeyinde ve güneyinde doğu - batı yönlü sıradağlar uzanır. Buna bağlı olarak kuzey- güney yönlü ulaşım zordur.
 • Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunduğu için önemli ticaret yolları üzerin­de doğal bir köprü durumundadır, önemli kara ve demir yolu hatları ile petrol ve do­ğal gaz boru hatları bu yüzden ülkemizden geçmektedir.
 • Bu durum, ülkemizin dünya üzerindeki jeo­politik ve jeostratejik önemini artırmaktadır.

 

16.Türkiye’nin, aynı anda farklı iklim özellikleri yaşamasının nedeni nedir?

 • Özel konumu

 

17.Türkiye’de, matematik konumundan dolayı kışın hangi tür yağışlar daha çok görülür?

Cephesel yağışlar

 

18.Türkiye’de hangi tarihler arasında güneş ışınlarının geliş açısı büyümekte ve gündüz süresinin uzunluğu artmaktadır?

21 Aralık - 21 Haziran

 

19.Türkiye’de hangi tarihler arasında gündüz­ler gecelerden daha uzundur?

21 Mart - 23 Eylül arasında

 

20.Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe neler­de artış görülür?

 • Karasallık şiddetinde
 • Yükselti değerlerinde
 • Boylam derecelerinde
 • Yerel saatte

 

21.Türkiye’de süreli gündüz ve gecenin yaşan­maması hangi özelliğinin sonucudur?

Matematik konumunun

NOT: Süreli gündüz ve geceler 66° 33' kuzey ve güney enlemleri 9O° OO' kuzey ve güney enlemleri arasın­daki bölgelerde yaşanır. Türkiye Orta Kuşak’ta yer aldığı için süreli gündüz ve geceyi yaşamaz.

 

22.Türkiye’de bazı yerlerde doğal yetişme orta­mı olmadığı hâlde özel konum şartlarından dolayı yetişen tarım ürünü ve yetiştirildiği yerler nerelerdir?

 • Turunçgil - Rize
 • Muz - Anamur
 • Çay - Rize
 • Pamuk - Iğdır
 • Zeytin - Yusufeli

 

23.Türkiye’de güneşin doğuşu ile batışı en uzun hangi şehrimizden izlenir?

Sinop'tan izlenir. Çünkü Türkiye Kuzey Ya­rım Küre'de yer aldığı için güneyden kuze­ye doğru güneşin doğuş ve batış anlarının izlenme süresi (tan ve gurup süresi) uzamaktadır.

 

24.Enlem değerleri yaklaşık aynı olan Çanak­kale, Erzurum ve Ankara’nın ortak özellikleri nelerdir?

 • Çizgisel hızları
 • Ekvator a olan uzaklıkları
 • Gece - gündüz süre farkları
 • Güneş ışınlarının geliş açıları
 • Gurup ve tan süreleri
 • Yaşanılan gündüz süreleri

 

25.Özel konum, yükselti ve karasallık gibi et­menler düşünüldüğünde karın yerde kalma süresinin en uzun olduğu bölge hangisidir?

Doğu Anadolu Bölgesi

 

26.Ülkemizde kış saati uygulamasına geçildi­ğinde hangi boylamın ve merkezin yerel sa­atini ortak saat olarak kullanırız?

30° doğu – İzmit

 

27.Türkiye’nin jeopolitiğini oluşturan unsurlar nelerdir?

 • Değişen unsurlar
 • Zaman
 • Değişmeyen unsurlar

 

28.Türkiye hangi kıtaların birbirine en çok yak­laştığı yerde doğal bir köprü konumundadır?

Asya

Avrupa

Afrika

 

29.Türkiye hangi su hatları ile Akdeniz - Kara­deniz ticaret yolunu kontrol altında tutar?

İstanbul ve Çanakkale Boğazları

 

30.Hangi soruların cevaplandırılmasıyla Türkiye’nin özel konumu açıklanmış olur?

 • Kıtalara göre konumu nedir?
 • Denizlere göre konumu nedir?
 • Ticari yollara göre konumu nedir?
 • Enerji nakil hatlarına göre konumu nedir?
 • Askerî, siyasi ve ekonomik güç merkezleri­ne göre konumu nedir?
 • Yer şekli özellikleri nelerdir?

 

31.Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlar hangileridir?

 • Su sorunu
 • Kıta sahanlığı sorunu
 • Batı Trakya sorunu
 • Kıbrıs sorunu
 • Irak sorunu

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio