• Demokrasi kavramını ilk olarak MÖ 5. Yüzyılda Yunanlı tarihçi Heredot kullanmıştır.

 • Demokrasi denilince “halk iktidarı”, “halk yönetimi” anlaşılır.

 • “Demokrasi”nin klasik modeli, Eski Yunan dönemindeki şehir devletine (Polis) dayanır.

 • Çağdaş demokrasinin şekillenmesinde 17. Yüzyıldaki Rönesans ve Reform hareketleri etkili olmuştur.

 • Aydınlanma düşüncesinin temel özelliği nedir?

Daha rasyonel ve insana yönelen bir anlayış olması

 • Demokrasi düşüncesinin temelinde hangi kavramlar bulunur?

Rıza ve sözleşme

 • Demokrasi ilk olarak İngiltere’de daha sonra ABD’de ortaya çıktı.
 • Demokrasi kavramı hangi olayla teorik durumdan pratik uygulama alanına aktarılmıştır?

1789 Fransız İhtilali ile

 • Demokrasilerde halk,  iktidarı hangi yollarla denetleyebilir?

Sivil toplum örgütleri ve medya ile

 • Temsili demokrasi kaça ayrılır?
 1. Meclis hükümeti sistemi
 2. Parlamenter sistem
 3. Başkanlık sistemi

 • Başkanlık sisteminin en iyi örneğini hangi ülkede görürüz?

ABD

 • Parlamenter sistemi kullanan ülke ise İngiltere’dir.
 • Demokraside iktidarın belirlenmesinde en etkili yol nedir?

Seçimler

 • Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulunca yapılır.
 • TBMM 5 yılda bir yapılan seçimler sonucu seçilen 550 milletvekilinden oluşur.
 • Belirli bir program çerçevesinde üyelerinin düşünce ve çıkarlarını gerçekleştirmek için, iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek için örgütlenmiş gruplara ne denir?

Siyasal Parti

 • İktidardaki partinin uygulama ve kararlarını denetleme ve eleştirme görevi kime aittir?

Muhalefete

 • Ülkemizde demokratikleşme hareketleri 19. Yüzyılda başlamıştır.
 • Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge “Sened-i İttifak”tır.
 • Demokratik kişi hak ve özgürlükleri bakımından ilk Osmanlı belgesi 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’dır.
 • Kırım Savaşı’ndan sonra Batılıların Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahalelerini önlemek amacıyla 1856 Islahat Fermanı çıkmıştır.
 • Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki eşitsizliğin kaldırılması “Islahat Fermanı” ile gerçekleşmiştir.
 • İlk yazılı Türk anayasası 1876 tarihli Kanun-i Esasi’dir.
 • 1876 tarihli Kanun-i Esasi’de eksik olan nedir?

Hak ve özgürlüklerin güvenceye bağlanmamış olması

 • Cumhuriyet sonrası başlıca anayasalarımız hangileridir?

1921, 1924, 1961, 1982

 • Hazırlanışında 18. yüzyıl aydınlanma düşüncesinin ve 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin getirdiği ilkelerin bulunduğu anayasa hangisidir?

1924 anayasası

 • Temel hak ve özgürlükleri güvenceli bir duruma getiren anayasa hangisidir?

1961 anayasası

 • 1961 anayasasında siyasal iktidarın yetkisini sınırsızca kullanmasını önlemek ve özgürlükleri korumak için ne yapılmıştır?

Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

 • “Kamu düzeni” kavramını oluşturan üç öge nedir?
 1. Güvenlik
 2. Dirlik ve esenlik
 3. Sağlık

 • Kamusal görev, yetki ve kaynakların toplumsal düzenin temelini oluşturan hukuksal normlara aykırı olarak özel çıkarlar için kullanılmasına ne denir?

“Yolsuzluk”

 • Temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir bölüme yer verilmeyen anayasa hangisidir?

1921 anayasası

 • Esas olarak hoşgörüyü vurgulayıp çoğunluğun egemenliğinden bireyin korunmasını ön plana çıkarıp demokrasi anlayışına olumlu katkı yapan düşünür kimdir?

John Stuart Mill

 • “Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin birbirinden ayrılması gerekir.” Diyen düşünür kimdir?

Montesquieu

Yorumlar   

-1 #1 fatma gul 12-10-2017 20:06
Bu bilgiler dogrumu acaba
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio