REKLAM

Cumhuriyet Dönemi Eser-Yazar Test Soruları

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat eser-yazar test soruları. AYT Edebiyat’a hazırlanan ve edebiyat derslerine çalışan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız eser-yazar test soruları. Soruların cevabı kısa zamanda eklenecektir.

1. Romanlarında insana ve zamana önem veren yazarın Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler adlı romanları vardır.

Bu yazarımız kimdir?

A)     Peyami Safa

B)      Cemil Meriç

C)      Halikarnas Balıkçısı

D)     Ahmet Hamdi Tanpınar

E)      Abdülhak Şinasi Hisar

2. Köy çıkışlı yazarlar arasında adı ilk akla gelen yazar, ilk romanı Teneke ile Çukurova’yı yazmaya başlamış onu, alışılmış eşkıya tipini değiştiren İnce Memed izlemiştir.

Yukarıda iki romanı verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kemal Tahir

B)      Yaşar Kemal

C)      Orhan Kemal

D)     Peyami Safa

E)      Samiha Ayverdi


3. “Yaprak” dergisini çıkaran I. Yeni şairi kimdir?

A)     Orhan Veli Kanık

B)      Oktay Rıfat Horozcu

C)      Melih Cevdet Anday

D)     Cemal Süreya

E)      Edip Cansever

4. “Üç İstanbul” adlı eser kime aittir?

A) Turan Oflazoğlu

B) Güngör Dilmen

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Recep Bilginer

E) Abbas Sayar

5. “Hürrem Sultan” adlı tiyatro eseri kime aittir?

A)     Orhan Asena

B)      Turan Oflazoğlu

C)      Recep Bilginer

D)     Necati Cumalı

E)       Refik Erduran

6. “Karayar Köprüsü” adlı eserin yazarı kimdir?

A)     Cemil Meriç

B)      Refik Erduran

C)      Recep Bilginer

D)     Haldun Taner

E)      Orhan Asena

7. “Türk’ün Şehnamesinden” adlı şiir kitabı kimindir?

A)     Arif Nihat Asya

B)      Oktay Rıfat Horozcu

C)      Mithat Cemal Kuntay

D)     Hüseyin Nihal Atsız

E)      Ahmet Kutsi Tecer

8. “Karartma Geceleri” adlı eser kime aittir?

A)   Rıfat Ilgaz

B)   Aziz Nesin

C)   Kemal Bilbaşar

D)   Samim Kocagöz

E)    Oktay Rıfat

9. “Cem Sultan” adlı oyunun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Haldun Taner

B)      Refik Erduran

C)      Orhan Asena

D)     Turan Oflazoğlu

E)      Recep Bilginer

10. “Kalpaklılar” romanıyla Kurtuluş Savaşı’nın panoramasını çizen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Talip Apaydın

B)      Necati Cumalı

C)      Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)     Halide Edip Adıvar

E)      Samim Kocagöz

1. Romanlarında insana ve zamana önem veren yazarın Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler adlı romanları vardır.

Bu yazarımız kimdir?

A) Peyami Safa

B) Cemil Meriç

C) Halikarnas Balıkçısı

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Abdülhak Şinasi Hisar

2. Köy çıkışlı yazarlar arasında adı ilk akla gelen yazar, ilk romanı Teneke ile Çukurova’yı yazmaya başlamış onu, alışılmış eşkıya tipini değiştiren İnce Memed izlemiştir.

Yukarıda iki romanı verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Yaşar Kemal

C) Orhan Kemal

D) Peyami Safa

E) Samiha Ayverdi

3. “Yaprak” dergisini çıkaran I. Yeni şairi kimdir?

A) Orhan Veli Kanık

B) Oktay Rıfat Horozcu

C) Melih Cevdet Anday

D) Cemal Süreya

E) Edip Cansever

4. “Üç İstanbul” adlı eser kime aittir?

A) Turan Oflazoğlu

B) Güngör Dilmen

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Recep Bilginer

E) Abbas Sayar

5. “Hürrem Sultan” adlı tiyatro eseri kime aittir?

A) Orhan Asena

B) Turan Oflazoğlu

C) Recep Bilginer

D) Necati Cumalı

E) Refik Erduran

6. “Karayar Köprüsü” adlı eserin yazarı kimdir?

A) Cemil Meriç

B) Refik Erduran

C) Recep Bilginer

D) Haldun Taner

E) Orhan Asena

7. “Türk’ün Şehnamesinden” adlı şiir kitabı kimindir?

A) Arif Nihat Asya

B) Oktay Rıfat Horozcu

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Hüseyin Nihal Atsız

E) Ahmet Kutsi Tecer

8. “Karartma Geceleri” adlı eser kime aittir?

A) Rıfat Ilgaz

B) Aziz Nesin

C) Kemal Bilbaşar

D) Samim Kocagöz

E) Oktay Rıfat

9. “Cem Sultan” adlı oyunun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner

B) Refik Erduran

C) Orhan Asena

D) Turan Oflazoğlu

E) Recep Bilginer

10. “Kalpaklılar” romanıyla Kurtuluş Savaşı’nın panoramasını çizen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talip Apaydın

B) Necati Cumalı

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Halide Edip Adıvar

E) Samim Kocagöz


11. Bir Şoförün Gizli Defteri, Yayla Kızı, Dikmen Yıldızı romanlarıyla tanınan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Aka Gündüz

B)      Talip Apaydın

C)      Kemal Bilbaşar

D)     Samim Kocagöz

E)      Memduh Şevket Esendal

12. “Çıkrıklar Durunca”, “Yol Arkadaşları”, “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı romanların yazarı olan Cumhuriyet Dönemi toplumcu gerçekçi yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kemal Tahir

B)      Sadri Ertem

C)      Kemal Bilbaşar

D)     Aziz Nesin

E)      Rıfat Ilgaz

13. Bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığının, bu uyuşmazlığın nedenlerinin anlatıldığı Kürk Mantolu Madonna adlı eser kime aittir?

A)     Sadri Ertem

B)      Yaşar Kemal

C)      Sabahattin Ali

D)     Talip Apaydın

E)      Orhan Pamuk

14. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve hemen bu yılları izleyen Şeyh Sait isyanı sırasında Doğu Anadolu’yu ele alan Cemo (1966) ve Memo (1968) romanlarıyla tanınan yazarın diğer romanları Bedoş, Denizin Çağırışı, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü ve Zühre Ninem’dir.

Yukarıda romanları verilen toplumcu gerçekçi yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Sabahattin Ali

B)      Talip Apaydın

C)      Sadri Ertem

D)     Kemal Bilbaşar

E)      Samim Kocagöz

15. Romanlarında daha çok kendi memleketi olan Söke yöresini ele almıştır. Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikayesi, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz bu özelliği taşıyan romanlarıdır. Kurtuluş Savaşı dönemini de anlatan romanları olan toplumcu gerçekçi yazarın adı nedir?

A)     Samim Kocagöz

B)      Talip Apaydın

C)      Aziz Nesin

D)     Kemal Tahir

E)      Orhan Kemal

16. İlk romanı olan Miras’ta II. Abdülhamit döneminde İstanbul’da yaşayan bir paşa ailesinin yaşamını ele alan yazar,  Ayaşlı ile Kiracıları’nda ve tamamlanmamış romanı olan Vassaf Bey’de Cumhuriyet’in ilânından sonra, 1930’lu yılların Ankara’sında yeni bir yaşamın başlayışını yansıtır.

Yukarıda tanıtılan yazarımız kimdir?

A)     Sait Faik Abasıyanık

B)      Mithat Cemal Kuntay

C)      Cevat Şakir Kabaağaçlı

D)     Memduh Şevket Esendal

E)      Peyami Safa

17. Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız adlarını taşıyan üç romanında Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve izleyen yılların bir panoramasını çizen yazarın Dilleri Var Bizim Dile Benzemez adlı incelemesi de vardır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir?

A)     Peyami Safa

B)      Orhan Şaik Gökyay

C)      Necati Cumalı

D)     Cemil Meriç

E)      Cevdet Kudret Solok

18. “Kuyucaklı Yusuf” adlı eser kime aittir?

A)   Cevat Şakir Kabaağaçlı

B)   Sabahattin Ali

C)   Ruşen Eşref Ünaydın

D)   Yaşar Kemal

E)    Orhan Pamuk

19. “Suyu Arayan Adam” adlı eser kime aittir?

A)   Nihad Sami Banarlı

B)   Fuat Köprülü

C)   Berna Moran

D)   Şevket Süreyya Aydemir

E)    Sabahattin Kudret Aksal

20. “Boğaziçi Şıngır Mıngır” adlı eser kime aittir?

A)   Oğuz Atay

B)   Yusuf Atılgan

C)   Sabahattin Ali

D)   Salah Birsel

E)    Can Yücel

11. Bir Şoförün Gizli Defteri, Yayla Kızı, Dikmen Yıldızı romanlarıyla tanınan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aka Gündüz

B) Talip Apaydın

C) Kemal Bilbaşar

D) Samim Kocagöz

E) Memduh Şevket Esendal

12. “Çıkrıklar Durunca”, “Yol Arkadaşları”, “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı romanların yazarı olan Cumhuriyet Dönemi toplumcu gerçekçi yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Sadri Ertem

C) Kemal Bilbaşar

D) Aziz Nesin

E) Rıfat Ilgaz

13. Bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığının, bu uyuşmazlığın nedenlerinin anlatıldığı Kürk Mantolu Madonna adlı eser kime aittir?

A) Sadri Ertem

B) Yaşar Kemal

C) Sabahattin Ali

D) Talip Apaydın

E) Orhan Pamuk

14. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve hemen bu yılları izleyen Şeyh Sait isyanı sırasında Doğu Anadolu’yu ele alan Cemo (1966) ve Memo (1968) romanlarıyla tanınan yazarın diğer romanları Bedoş, Denizin Çağırışı, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü ve Zühre Ninem’dir.

Yukarıda romanları verilen toplumcu gerçekçi yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali

B) Talip Apaydın

C) Sadri Ertem

D) Kemal Bilbaşar

E) Samim Kocagöz

15. Romanlarında daha çok kendi memleketi olan Söke yöresini ele almıştır. Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikayesi, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz bu özelliği taşıyan romanlarıdır. Kurtuluş Savaşı dönemini de anlatan romanları olan toplumcu gerçekçi yazarın adı nedir?

A) Samim Kocagöz

B) Talip Apaydın

C) Aziz Nesin

D) Kemal Tahir

E) Orhan Kemal

16. İlk romanı olan Miras’ta II. Abdülhamit döneminde İstanbul’da yaşayan bir paşa ailesinin yaşamını ele alan yazar, Ayaşlı ile Kiracıları’nda ve tamamlanmamış romanı olan Vassaf Bey’de Cumhuriyet’in ilânından sonra, 1930’lu yılların Ankara’sında yeni bir yaşamın başlayışınıyansıtır.

Yukarıda tanıtılan yazarımız kimdir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Cevat Şakir Kabaağaçlı

D) Memduh Şevket Esendal

E) Peyami Safa

17. Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız adlarını taşıyan üç romanında Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve izleyen yılların bir panoramasını çizen yazarın Dilleri Var Bizim Dile Benzemez adlı incelemesi de vardır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir?

A) Peyami Safa

B) Orhan Şaik Gökyay

C) Necati Cumalı

D) Cemil Meriç

E) Cevdet Kudret Solok

18. “Kuyucaklı Yusuf” adlı eser kime aittir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Sabahattin Ali

C) Ruşen Eşref Ünaydın

D) Yaşar Kemal

E) Orhan Pamuk

19. “Suyu Arayan Adam” adlı eser kime aittir?

A) Nihad Sami Banarlı

B) Fuat Köprülü

C) Berna Moran

D) Şevket Süreyya Aydemir

E) Sabahattin Kudret Aksal

20. “Boğaziçi Şıngır Mıngır” adlı eser kime aittir?

A) Oğuz Atay

B) Yusuf Atılgan

C) Sabahattin Ali

D) Salah Birsel

E) Can Yücel


21. “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı eser kime aittir?

A)   Orhan Kemal

B)   Yaşar Kemal

C)   Orhan Pamuk

D)   Faik Baysal

E)    Aziz Nesin

22. “Sebil ve Güvercinler ” adlı eser kime aittir?

A)   Yusuf Ziya Ortaç

B)   Faruk Nafiz Çamlıbel

C)   İsmet Özel

D)   Ziya Osman Saba

E)    Cevdet Kudret

23. “Havaya Çizilen Dünya” adlı eser kime aittir?

A)   Necip Fazıl Kısakürek

B)   Yahya Kemal Beyatlı

C)   Fazıl Hüsnü Dağlarca

D)   Mehmet Akif Ersoy

E)    Cahit Külebi

24. “Ömrümde Sükut” adlı eser kime aittir?

A)   Cahit Külebi

B)   Cahit Sıtkı Tarancı

C)   Ece Ayhan

D)   Edip Cansever

E)    Ahmet Kutsi Tecer

25. “Aganta Burina Burinata” adlı roman kime aittir?

A)   Halikarnas Balıkçısı

B)   Falih Rıfkı Atay

C)   Yusuf Atılgan

D)   Oğuz Atay

E)    Yaşar Kemal

26. “Gönülden Gönüle ” adlı eser kime aittir?

A)   Enis Behiç Koryürek

B)   Orhan Seyfi Orhon

C)   Halit Fahri Ozansoy

D)   Faruk Nafiz Çamlıbel

E)    Yusuf Ziya Ortaç

27. ” Edebiyatçılar Geçiyor” adlı anı kime aittir?

A)   Faruk Nafiz Çamlıbel

B)   Orhan Veli Kanık

C)   Falih Rıfkı Atay

D)   Halit Fahri Ozansoy

E)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

28. “Akbaba” dergisini kim çıkarmıştır?

A)   Refik Halit Karay

B)   Rıza Tevfik

C)   Cahit Sıtkı Tarancı

D)   Yusuf Ziya Ortaç

E)    Faruk Nafiz Çamlıbel

29. “Varlık” dergisini kim çıkarmıştır?

A)   Yaşar Nabi Nayır

B)   Orhan Kemal

C)   Aziz Nesin

D)   Vasfi Mahir Kocatürk

E)    Attila İlhan

30. “Binnaz” adlı manzum tiyatro kime aittir?

A)   Halit Fahri Ozansoy

B)   Muammer Lütfi

C)   Cevdet Kudret

D)   Yaşar Nabi Nayır

E)    Yusuf Ziya Ortaç

21. “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı eser kime aittir?

A) Orhan Kemal

B) Yaşar Kemal

C) Orhan Pamuk

D) Faik Baysal

E) Aziz Nesin

22. “Sebil ve Güvercinler ” adlı eser kime aittir?

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) İsmet Özel

D) Ziya Osman Saba

E) Cevdet Kudret

23. “Havaya Çizilen Dünya” adlı eser kime aittir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Cahit Külebi

24. “Ömrümde Sükut” adlı eser kime aittir?

A) Cahit Külebi

B) Cahit Sıtkı Tarancı

C) Ece Ayhan

D) Edip Cansever

E) Ahmet Kutsi Tecer

25. “Aganta Burina Burinata” adlı roman kime aittir?

A) Halikarnas Balıkçısı

B) Falih Rıfkı Atay

C) Yusuf Atılgan

D) Oğuz Atay

E) Yaşar Kemal

26. “Gönülden Gönüle ” adlı eser kime aittir?

A) Enis Behiç Koryürek

B) Orhan Seyfi Orhon

C) Halit Fahri Ozansoy

D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Yusuf Ziya Ortaç

27. ” Edebiyatçılar Geçiyor” adlı anı kime aittir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Orhan Veli Kanık

C) Falih Rıfkı Atay

D) Halit Fahri Ozansoy

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

28. “Akbaba” dergisini kim çıkarmıştır?

A) Refik Halit Karay

B) Rıza Tevfik

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

29. “Varlık” dergisini kim çıkarmıştır?

A) Yaşar Nabi Nayır

B) Orhan Kemal

C) Aziz Nesin

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Attila İlhan

30. “Binnaz” adlı manzum tiyatro kime aittir?

A) Halit Fahri Ozansoy

B) Muammer Lütfi

C) Cevdet Kudret

D) Yaşar Nabi Nayır

E) Yusuf Ziya Ortaç


31. ” Son Öpüş, “Osmanoflar” adlı romanlar kime aittir?

A)   Sabri Esat Siyavuşgil

B)   Muammer Lütfi

C)   Ziya Osman Saba

D)   Kenan Hulusi Koray

E)    Enis Behiç Koryürek

32. “Vazgeçemediğim” , ” İstanbul’u Dinliyorum” adlı eserler kime aittir?

A)   İlhan Berk

B)   Ece Ayhan

C)   Orhan Veli

D)   Melih Cevdet Anday

E)    Sezai Karakoç

33. “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı öykü kime aittir?

A)   Ziya Osman Saba

B)   Oktay Rıfat Horozcu

C)   İlhan Berk

D)   Cemal Süreyya

E)    Yusuf Ziya Ortaç

34. “Göz Ucuyla Avrupa” adlı gezi yazısı kime aittir?

A)   Kenan Hulisi Koray

B)   Faruk Nafiz Çamlıbel

C)   Enis Behiç Koryürek

D)   Orhan Seyfi Orhon

E)    Yusuf Ziya Ortaç

35. “Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eser kime aittir?

A)   Ziya Osman Saba

B)   Muammer Lütfi

C)   Ahmet Kutsi Tecer

D)   Arif Nihat Asya

E)    Fuat Köprülü

36. “Rahatı Kaçan Ağaç” adlı eser kime aittir?

A)   Oktay Rıfat

B)   Melih Cevdet

C)   Orhan Veli

D)   Cemal Süreyya

E)    İlhan Berk

37. “Sevda Sözleri”, “Üvercinka” adlı eserler kime aittir?

A)   Cemal Süreya

B)   Ece Ayhan

C)   Turgut Uyar

D)   Edip Cansever

E)    İlhan Berk

38. “Bakışsız Bir Kedi Kara”, “Kınar Hanımın Denizleri” adlı eserler kime aittir?

A)   Ece Ayhan

B)   Edip Cansever

C)   İlhan Berk

D)   Sezai Karakoç

E)    Turgut Uyar

39. “Dünyanın En Güzel Arabistan’ı” adlı eser kime aittir?

A)   Ece Ayhan

B)   Sezai Karakoç

C)   Turgut Uyar

D)   Edip Cansever

E)    İlhan Berk

40. “Yer Çekimli Karanfil” adlı eser kime aittir?

A)   Cemal Süreyya

B)   Edip Cansever

C)   Ece Ayhan

D)   İlhan Berk

E)    Turgut Uyar

31. ” Son Öpüş, “Osmanoflar” adlı romanlar kime aittir?

A) Sabri Esat Siyavuşgil

B) Muammer Lütfi

C) Ziya Osman Saba

D) Kenan Hulusi Koray

E) Enis Behiç Koryürek

32. “Vazgeçemediğim” , ” İstanbul’u Dinliyorum” adlı eserler kime aittir?

A) İlhan Berk

B) Ece Ayhan

C) Orhan Veli

D) Melih Cevdet Anday

E) Sezai Karakoç

33. “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı öykü kime aittir?

A) Ziya Osman Saba

B) Oktay Rıfat Horozcu

C) İlhan Berk

D) Cemal Süreyya

E) Yusuf Ziya Ortaç

34. “Göz Ucuyla Avrupa” adlı gezi yazısı kime aittir?

A) Kenan Hulisi Koray

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Enis Behiç Koryürek

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Yusuf Ziya Ortaç

35. “Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eser kime aittir?

A) Ziya Osman Saba

B) Muammer Lütfi

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Arif Nihat Asya

E) Fuat Köprülü

36. “Rahatı Kaçan Ağaç” adlı eser kime aittir?

A) Oktay Rıfat

B) Melih Cevdet

C) Orhan Veli

D) Cemal Süreyya

E) İlhan Berk

37. “Sevda Sözleri”, “Üvercinka” adlı eserler kime aittir?

A) Cemal Süreya

B) Ece Ayhan

C) Turgut Uyar

D) Edip Cansever

E) İlhan Berk

38. “Bakışsız Bir Kara Kedi”, “Kınar Hanımın Denizleri” adlı eserler kime aittir?

A) Ece Ayhan

B) Edip Cansever

C) İlhan Berk

D) Sezai Karakoç

E) Turgut Uyar

39. “Dünyanın En Güzel Arabistan’ı” adlı eser kime aittir?

A) Ece Ayhan

B) Sezai Karakoç

C) Turgut Uyar

D) Edip Cansever

E) İlhan Berk

40. “Yer Çekimli Karanfil” adlı eser kime aittir?

A) Cemal Süreyya

B) Edip Cansever

C) Ece Ayhan

D) İlhan Berk

E) Turgut Uyar


41. “Hızırla Kırk Saat” , “Mona Rosa” adlı eserler kime aittir?

A)   Ahmet Kutsi Tecer

B)   Sezai Karakoç

C)   Orhan Veli

D)   İsmet Özel

E)    Can Yücel

42. “Güneşi Yakanların Selamı”, “Türkiye Şarkısı” adlı eserler kime aittir?

A)   Turgut Uyar

B)   Edip Cansever

C)   Ece Ayhan

D)   Sezai Karakoç

E)    İlhan Berk

43. Papirüs dergisini 2. yeni şairlerinden hangisi çıkarmıştır?

A)   Cemal Süreya

B)   İlhan Berk

C)   Edip Cansever

D)   Ece Ayhan

E)    Turgut Uyar

44. Mavi dergisini kim çıkartmıştır?

A)   Ülkü Tamer

B)   Attila İlhan

C)   Necip Fazıl

D)   Arif Nihat Asya

E)    Ahmet Muhip Dıranas

45. “Örümcek Ağı”, “Kaldırımlar” adlı şiirler kime aittir?

A)   Attila İlhan

B)   Nazım Hikmet

C)   Cahit Külebi

D)   Bedri Rahmi Eyüpoğlu

E)    Necip Fazıl Kısakürek

46. İlk romanı Aganta Burina Burinata’da küçük yaşta başlayan deniz tutkusunu dile getiren, Uluç Ali ve Turgut Reis’te Osmanlı İmparatorluğu’nu denizlerde sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşları anlatan yazar kimdir?

A)     Halikarnas Balıkçısı

B)      Memduh Şevket Esendal

C)      Peyami Safa

D)     Ömer Seyfettin

E)      Sait Faik Abasıyanık

47. Binboğalar Efsanesi ve Ağrıdağı Efsanesi’yle destansı roman örnekleri veren yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Halikarnas Balıkçısı

B)      Oğuz Atay

C)      Nezihe Meriç

D)     Yaşar Kemal

E)      Orhan Asena

48. Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile ve Dünya Evi romanları hangi yazarındır?

A)     Kemal Tahir

B)      Oğuz Atay

C)      Memduh Şevket

D)     Sait Faik

E)      Orhan Kemal

49. Devlet Kuşu, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği romanlarında yoksulluğun aile yaşayışını etkileyişini ele alan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Orhan Pamuk

B)      Orhan Asena

C)      Orhan Kemal

D)     Orhan Seyfi Orhon

E)      Fuat Köprülü

50. Romanımıza yeni bir konu olarak giren cezaevi, yazarın Suçlu ve 72. Koğuş romanlarında ele alınmıştır.

Yukarıda iki romanı verilen yazar kimdir?

A)     Orhan Kemal

B)      Aziz Nesin

C)      Mehmet Çınarlı

D)     Rıfat Ilgaz

E)      Orhan Pamuk

41. “Hızırla Kırk Saat” , “Mona Rosa” adlı eserler kime aittir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Sezai Karakoç

C) Orhan Veli

D) İsmet Özel

E) Can Yücel

42. “Güneşi Yakanların Selamı”, “Türkiye Şarkısı” adlı eserler kime aittir?

A) Turgut Uyar

B) Edip Cansever

C) Ece Ayhan

D) Sezai Karakoç

E) İlhan Berk

43. Papirüs dergisini 2. yeni şairlerinden hangisi çıkarmıştır?

A) Cemal Süreya

B) İlhan Berk

C) Edip Cansever

D) Ece Ayhan

E) Turgut Uyar

44. Mavi dergisini kim çıkartmıştır?

A) Ülkü Tamer

B) Attila İlhan

C) Necip Fazıl

D) Arif Nihat Asya

E) Ahmet Muhip Dıranas

45. “Örümcek Ağı”, “Kaldırımlar” adlı şiirler kime aittir?

A) Attila İlhan

B) Nazım Hikmet

C) Cahit Külebi

D) Bedri Rahmi Eyüpoğlu

E) Necip Fazıl Kısakürek

46. İlk romanı Aganta Burina Burinata’da küçük yaşta başlayan deniz tutkusunu dile getiren, Uluç Ali ve Turgut Reis’te Osmanlı İmparatorluğu’nu denizlerde sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşları anlatan yazar kimdir?

A) Halikarnas Balıkçısı

B) Memduh Şevket Esendal

C) Peyami Safa

D) Ömer Seyfettin

E) Sait Faik Abasıyanık

47. Binboğalar Efsanesi ve Ağrıdağı Efsanesi’yle destansı roman örnekleri veren yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halikarnas Balıkçısı

B) Oğuz Atay

C) Nezihe Meriç

D) Yaşar Kemal

E) Orhan Asena

48. Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile ve Dünya Evi romanları hangi yazarındır?

A) Kemal Tahir

B) Oğuz Atay

C) Memduh Şevket

D) Sait Faik

E) Orhan Kemal

49. Devlet Kuşu, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği romanlarında yoksulluğun aile yaşayışını etkileyişini ele alan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Pamuk

B) Orhan Asena

C) Orhan Kemal

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Fuat Köprülü

50. Romanımıza yeni bir konu olarak giren cezaevi, yazarın Suçlu ve 72. Koğuş romanlarında ele alınmıştır.

Yukarıda iki romanı verilen yazar kimdir?

A) Orhan Kemal

B) Aziz Nesin

C) Mehmet Çınarlı

D) Rıfat Ilgaz

E) Orhan Pamuk


51. Köy enstitüsü çıkışlı yazar, Sarı Traktör adlı romanında köylerde başlayan traktör tutkusunu ele almıştır.

Bu yazarımız kimdir?

A)     Fakir Baykurt

B)      Aziz Nesin

C)      Peyami Safa

D)     Adalet Ağaoğlu

E)      Talip Apaydın

52. Ortakçılar, Define Emmioğlu, Tütün Yorgunu, Köyden Kente İndi İdris adlı romanların yazarı kimdir?

A)     Talip Apaydın

B)      Ahmet Hamdi Tanpınar

C)      Peyami Safa

D)     Adalet Ağaoğlu

E)      Füruzan

53. Vatan Dediler, Toz Duman içinde adlı iki romanında Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan yazar kimdir?

A)     Necati Cumalı

B)      Talip Apaydın

C)      Samim Kocagöz

D)     Yaşar Kemal

E)      Halikarnas Balıkçısı

54. Gurbet Kuşları, Bereketli Toprakları Üzerinde, Murtaza adlı romanları olan toplumcu gerçekçi yazar kimdir?

A)     Kemal Tahir

B)      Orhan Kemal

C)      Sadri Ertem

D)     Abdülhak Şinasi Hisar

E)      Mustafa Kutlu

55. Gözlemlerine dayanarak Çukurova’yı yazarken bir yandan da 1951’de İstanbul’da içine girdiği yeni çevreyi, bu çevrede yaşayan insanları, sorunlarını gözlemlemeyi sürdürmüş, bu gözlemlerin sonucu olarak, İstanbul ve çevresini yansıtan Deniz Küstü, Al Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar Da Gitti romanları ortaya çıkmıştır

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Orhan Kemal

B)      Yaşar Kemal

C)      Orhan Pamuk

D)     Peyami Safa

E)      Ahmet Hamdi Tanpınar

56. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu (Dağın Öte Yüzü I, II, III), Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf (Akçasazın Ağaları I, II), Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Kanun Sesi (Kimsecik I, II, III), Yılanı Öldürseler; Çukurova ile çevresini doğası, yaşam koşulları ve insanıyla anlattığı romanlarıdır. Yazar bu romanlarında özellikle yöre dilini kullanmaya özen göstermiştir.

Yukarıda romanları verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yaşar Kemal

B)      Sami m Kocagöz

C)      Refik Erduran

D)     Sadri Ertem

E)      Rasim Özdenören

57. İlk romanı Sarduvan’ da bir köy romanı yazarı görünümünde olan yazarın, onu izleyen Rezil Dünya ve Drina’da Son Gün ise II. Dünya Savaşı yıllarını kapsayan romanlarıdır. Bu romanlarına Ateşi Yakanlar eklenmiştir.

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Faik Baysal

B)      Memduh Şevket Esendal

C)      Recep Bilginer

D)     Peyami Safa

E)      Ahmet Hamdi Tanpınar

58. Doğduğu yer olan Burdur yöresini romanlarının bir bölümünde yansıtan yazar, Yılanların Öcü romanıyla ün kazanmıştır. Bu yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Talip Apaydın

B)      Aziz Nesin

C)      Fakir Baykurt

D)     Kemal Tahir

E)      Necati Cumalı

59. Irazca’nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı adlı romanların yazarı kimdir?

A)     Talip Apaydın

B)      Aziz Nesin

C)      Fakir Baykurt

D)     Kemal Tahir

E)      Necati Cumalı

60. Kaplumbağalar, Amerikan Sargısı, Tırpan adlı romanların yazarı kimdir?

A)     Kemal Tahir

B)      Fakir Baykurt

C)      Orhan Kemal

D)     Adalet Ağaoğlu

E)      Orhan Pamuk


61. Yazarın köye yönelik romanları, cezaevinde yattığı Çankırı ve Çorum yöresinde geçer. İlk iki romanı Sağırdere ile Körduman, bir köy delikanlısının iş bulmak amacıyla kente gelişini ve oradaki yaşantısını anlatır.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

A)     Peyami Safa

B)      Mustafa Kutlu

C)      Kemal Tahir

D)     Yaşar Kemal

E)      Sevinç Çokum

62. Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal adlı romanlarda yazar, değişik dönemlerde ağalık kurumunu ele almış, ağalığın gelişmesini sergilemiştir.

Yukarıda bazı romanları verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Aziz Nesin

B)      Orhan Kemal

C)      Refik Halit Karay

D)     Kemal Tahir

E)      Samim Kocagöz

63. Orhan Kemal’den sonra cezaevini Namusçular, Dam Ağası ve Karılar Koğuşu adlı romanlarında işleyen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Oğuz Atay

B)      Aka Gündüz

C)      Yaşar Kemal

D)     Oktay Rıfat

E)      Kemal Tahir

64. Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu, Yol Ayrımı, Hür Şehrin İnsanları adlı tarihi romanların yazarı kimdir?

A)     Kemal Tahir

B)      Peyami Safa

C)      Memduh Şevket Esendal

D)     Tarık Buğra

E)      Ahmet Hamdi Tanpınar

65. Yazarın, bir üçlü oluşturan Tütün Zamanı, Acı Tütün, Yağmurlar ve Topraklar adlı romanlarının ikinci baskısı Zeliş adıyla yapılmıştır. Bu üç romanında tütün ekicilerinin ve tütün işçilerinin sıkıntılarını yaşam koşullarını, iki gencin birbirlerine duydukları güçlü sevgiyle renklendirerek yansıtır.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

A)     Tarık Buğra

B)      Necati Cumalı

C)      Sabahattin Ali

D)     Orhan Kemal

E)      Oğuz Atay

66. “Viran Dağlar” adlı romanın yazarı kimdir?

A)     Sabahattin Ali

B)      Tarık Buğra

C)      Necati Cumalı

D)     Kemal Tahir

E)      Necip Fazıl

67. Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da romanlarıyla Kurtuluş Savaşı’nı anlatan yazarımız kimdir?

A)     Talip Apaydın

B)      Ahmet Hamdi Tanpınar

C)      Necati Cumalı

D)     Tarık Buğra

E)      Salah Birsel

68. Ünlü tiyatro sanatçımız Naşit’in yaşamından bir kesitin anlatıldığı, Tarık Buğra’nın romanının adı nedir?

A)     Küçük Ağa

B)      Firavun İmanı

C)      Aynadaki Kadın

D)     Huzu

E)      İbiş’in Rüyası

69. Tarık Buğra’nın, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlattığı romanının adı nedir?

A)     Osmancık

B)      Yorgun Savaşçı

C)      Devlet Ana

D)     Firavun İmanı

E)      Küçük Ağa

70. Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, İnsan Bir Ormandır, Düş Ekmeği adlı romanların yazarı kimdir?

A)     Orhan Veli

B)      Oktay Akbal

C)      Oktay Rıfat

D)     Reşat Nuri

E)      Ahmet Haşim


71. Kent insanının yaşayışına, sorunlarına eğilen Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez adlı romanların yazarı kimdir?

A)     Tarık Buğra

B)      Yakup Kadri

C)      Attila İlhan

D)     Cahit Zarifoğlu

E)      Kemal Tahir

72. Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Der Saadette Sabah Ezanları adlı romanlar kimindir?

A)     Sadri Ertem

B)      Salah Birsel

C)      Selim İleri

D)     Attila İlhan

E)      Orhan Kemal

73. “Fena Halde Leman” adlı romanın yazarı kimdir?

A)     Sadri Ertem

B)      Salah Birsel

C)      Selim İleri

D)     Attila İlhan

E)      Orhan Kemal

74. Yazar, sekiz ciltlik Kutsal İsyan adlı romanıyla tanınmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak Kurtuluş Savaşı’nı konu alan bu romanı, yedi ciltlik Kutsal Barış tamamlar. Bu romanda da düşmanın İzmir’de denize dökülmesinden başlayarak Atatürk’ün ölümüne değin geçen dönemi buluruz

“Kutsal İsyan” ve “Kutsal Barış” romanlarının yazarı kimdir?

A)     Nazım Hikmet

B)      Rıfat Ilgaz

C)      Halide Edip Adıvar

D)     Attila İlhan

E)      Hasan İzzettin Dinamo

75. Aylak Adam’da büyük kent aydınının tedirginliğini, Anayurt Otelin’de de bir kasaba otelinde katiplik yapan ve yaşamındaki tekdüzelikten bunalan gencin yaşayışını anlatan yazar kimdir?

A)     Yusuf Atılgan

B)      Abbas Sayar

C)      Aziz Nesin

D)     Orhan Pamuk

E)      Nezihe Meriç

76. Küçük Dünya adlı romanıyla adını duyuran yazar, Azap Toprakları, Tutsak, Çiçekler Büyür adlı romanlarıyla dış Türklere yönelmiştir. Sancı ve Canbaz romanlarıyla Türkiye’ye dönen yazar, Sancı’da 1970 yıllarındaki öğrenci olaylarını, Cambaz’da toplumsal ve ekonomik değişimler geçiren Türkiye’nin sorunlarla dolu bir dönemini kendi siyasal görüşleri açısından değerlendirmiştir.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

A)     Samiha Ayverdi

B)      Emine Işınsu

C)      Nezihe Meriç

D)     Yusuf Atılgan

E)      Abbas Sayar

77. “Korsan Çıkmazı” adlı romanın yazarı kimdir?

A)     Samiha Ayverdi

B)      Emine Işınsu

C)      Nezihe Meriç

D)     Yusuf Atılgan

E)      Abbas Sayar

78. İlk romanı Yılkı Atı’nda, yılkılığa bırakılmış bir atın öyküsünü anlatan yazar, Çelo ve Can Şenliği’nde değişik açılardan köy yaşayışını, Dik Bayır’da da köy yaşayışıyla birlikte, köyden kente ve Almanya’ya göçü ele almıştır.

Yukarıda eserleri verilen yazar kimdir?

A)     Yusuf Atılgan

B)      Melih Cevdet Anday

C)      Abbas Sayar

D)     Pınar Kür

E)      Elif Şafak

79. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı adlı romanlar kimindir?

A)     Orhan Pamuk

B)      Necati Cumalı

C)      Ferit Edgü

D)     Oğuz Atay

E)      Cemil Meriç

80. Köy konusunu işleyen Hakkari’de Bir Mevsim adlı roman kimindir?

A)     Necati Cumalı

B)      Tarık Buğra

C)      Samiha Ayverdi

D)     Orhan Asena

E)      Ferit Edgü


81. 70’li yılların gülmece yazarıdır. Daha çok öyküye yönelen yazarın, gözlemlerine dayanarak yazdığı üç romanı vardır. Gecekondu, İlyas Efendi ve Halo Dayı.

Bu yazar kimdir?

A)     Muzaffer İzgü

B)      Rıfat Ilgaz

C)      Aziz Nesin

D)     Cemil Meriç

E)      Tarık Buğra

82. Romanlarında bir şeyden hareket ederek tarihsel ve toplumsal koşullar içinde genele geçen Adalet Ağaoğlu, bilinç akışı yönteminin olgun örneklerini vermiştir. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu ve Hayır adlı romanları 1930’lu yıllardan günümüze gelerek, aydın kişilerin sorunlarını ve bunalımlarını veren romanlardır. Fikrimin İnce Gülü ise, işçilerin sorunlarını, Almanya’ya göçü ele aldığı romanıdır. Yazarın bir diğer romanı Ruh Üşümesi’dir.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

A)     Samiha Ayverdi

B)      Adalet Ağaoğlu

C)      Nezihe Meriç

D)     Pınar Kür

E)      Füruzan

83. “Cevdet Bey ve Oğulları” adlı romanın yazarı kimdir?

A)     Abdülhak Şinasi Hisar

B)      Recep Bilginer

C)      Orhan Pamuk

D)     Selim İleri

E)      Tarık Buğra

84. …….., teknik yönden de değişiklik gösteren bir romandır. Romanda, değişik karakterde üç kardeşin babaannelerinin evinde geçirdikleri bir haftada yaşanan olaylar anlatılırken, kişilerden hareket edilerek Tanzimat dönemine değin geri dönülmüştür.

Yukarıdaki boşluğa Orhan Pamuk’un hangi romanı getirilmelidir?

A)     Huzur

B)      Sağırdere

C)      İnce Memed

D)     Sessiz Ev

E)      Kar

85. ……, 17. Yüzyılda korsanlara esir düşen bir Venedikli ile onu satın alan bir Osmanlı Türk’ünün hikayesini anlatan Orhan Pamuk’un romanıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)     Kediler Bahçesi

B)      Keşanlı Ali Destanı

C)      Aylak Adam

D)     Beyaz Kale

E)      Sessiz Ev

86. Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk mesnevisinin günümüze uyarlanmış şekli olarak görülen bu romanda Avukat Galip’in kendisini terk eden karısını araması konu edilmiştir.

Orhan Pamuk’un yazdığı bu romanın adı nedir?

A)     Kara Kitap

B)      Karartma Geceleri

C)      Buzul Çağının Virüsü

D)     Tutunamayanlar

E)      Korsan Çıkmazı

87. 1980’li yılların köy kökenli kadın yazarıdır. Gerçeği fantastik ögelerle birlikte verdiği Sevgili Arsız Ölüm romanıyla tanınmıştır. Köyden kente göçü anlattığı bu romanında köylülerin geleneksel yapılarını, kentte içine düştükleri çıkmazları gözler önüne serer.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

A)     Elif Şafak

B)      Adalet Ağaoğlu

C)      Füruzan

D)     Emine Işınsu

E)      Latife Tekin

88. Türk edebiyatında 1990’larda yerini alan kadın edebiyatının öncülerindendir. Yapıtlarında, öznel psikolojik olayları anlatırken Türk toplumundaki tarihsel ve toplumsal gelişmeleri aktarmıştır. Yazarın bazı romanları Kaçış, Islak Güneş, Cadı Ağacı, Kadın Destanı’dır.

Bu kadın yazarımız kimdir?

A)     Ayla Kutlu

B)      Elif Şafak

C)      Pınar Kür

D)     Ayşe Kulin

E)      Adalet Ağaoğlu

89. Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı İndir Bacayı Kaldır, Korku, Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu adlı öykü kitaplarının yazarı kimdir?

A)     Necati Cumalı

B)      Sadri Ertem

C)      Bilge Karasu

D)     Mustafa Kutlu

E)      Sait Faik Abasıyanık

90. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı hikaye kitapları olan toplumcu gerçekçi yazar kimdir?

A)     Rıfat Ilgaz

B)      Necati Cumalı

C)      Sabahattin Ali

D)     Mustafa Kutlu

E)      Orhan Kemal


91. Öykü ve roman yazarlığını bir arada sürdüren yazardır. Romanlarında olduğu gibi öykülerinde de ekmek parası peşinde koşanların yaşayışı, kendi yaşantısından yansımalar olarak sergilenir. İlk öykülerinde Çukurova’ya inen tarım ve fabrika işçilerine, onların kentlerin kenar semtlerindeki yaşayışlarına eğilmiştir. Yazarın öyküleri arasında Ekmek Kavgası, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Grev, Arka Sokak, Kardeş Payı, Önce Ekmek adlı eserleri sayabiliriz.

Yukarıda tanıtılan yazar kimdir?

A)     Yaşar Kemal

B)      Kemal Tahir

C)      Samim Kocagöz

D)     Orhan Kemal

E)      Kemal Bilbaşar

92. “Göl İnsanları” adlı öykü kitabı hangi yazarındır?

A)     Orhan Kemal

B)      Yaşar Kemal

C)      Memduh Şevket Esendal

D)     Sait Faik Abasıyanık

E)      Kemal Tahir

93. “Sarı Sıcak” adlı öykü kitabı kimindir?

A)     Orhan Kemal

B)      Yaşar Kemal

C)      Memduh Şevket Esendal

D)     Sait Faik Abasıyanık

E)      Kemal Tahir

94. “Yaşasın Demokrasi, Tuş, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Ay Işığında Çalşıkur, On İkiye Bir Var, Konçinalar, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” adlı öykü kitapları olan yazar kimdir?

A)     Vüsat O. Bener

B)      Bilge Karasu

C)      Haldun Taner

D)     Aziz Nesin

E)      Naim Tirali

95. Yarın Diye Bir Şey Yoktur ve İki Uyku Arasında adlı öykülerini yayımladıktan sonra romana geçen, daha çok romanlarıyla tanınan yazar kimdir?

A)     Tarık Buğra

B)      Orhan Kemal

C)      Aziz Nesin

D)     Abdülhak Şinasi Hisar

E)      Sait Faik Abasıyanık

96. Öykülerini romanlarından önce yayımlayan …….., toplumdaki bozukluklara, daha çok da kadınlarla ilgili sorunlara değinmiştir. En çok üzerinde durduğu, erkeğin egemen olduğu bir toplum düzeninde öğrenim görmüş ya da görmemiş, ezilen, anlamı kalmamış gelenek ve göreneklerin kurbanı olan kadının sorunlarıdır. Yazılışları bakımından Sait Faik çizgisinde gelişme gösteren öykülerini, Boz Bulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç,  Dumanaltı, Bir Derin Karakuyu kitaplarında bir araya toplanmıştır.

Bu yazarımız kimdir?

A)     Nezihe Meriç

B)      Pınar Kür

C)      Adalet Ağaoğlu

D)     Ayla Kutlu

E)      Ayşe Kulin

97. Gazoz Ağacı ile Yaralı Hayvan adlı iki kitapta topladığı öykülerinde değişik öykü anlayışıyla dikkati çekmiştir. Ona göre önemli olan anlatı değil, gerçeğin yansıtılmasıdır. Sait Faik kuşağının etkisi ile öykü yazmaya başlamış, İstanbul dışına çıkmadığı öykülerinde dikkatli bir gözlemci olarak gerçekleri yansıtmıştır. Daha çok küçük insanların yaşayışlarını verdiği öykülerinde bu insanları mutluluk içinde görmeye çalışmıştır

Bu parçada sözü edilen yazar kimdir?

A)     Sabahattin Ali

B)      Sabahattin Kudret Aksal

C)      Memduh Şevket Esendal

D)     Refik Halit Karay

E)      Mustafa Kutlu

98. Köy gerçeklerini önce öykülerinde vermeye başlayan ……., roman ve öykü yazarlığını birlikte sürdüren yazarlarımızdandır. On Binlerce Kağnı, İçerdeki Oğul, Çili, Efendilik Savaşı öykülerinin birkaçıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)     Sabahattin Ali

B)      Sabahattin Kudret Aksal

C)      Fakir Baykurt

D)     Haldun Taner

E)      Sait Faik

99. Bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini ön plana alan yazar,  bireyin kendi yalnızlığı içinde, yaşadığı dünyayı kavramaya çalışmasını, bu çabayla dünya ile ilgili bilgiler edinişini yansıtır. Öykülerinde zamanı içinde bulunulandan geriye dönüşler yaparak kullanan yazar, geri dönüşlerde kısa, devrik ya da yarım bırakılmış cümlelerden oluşan anlatımıyla vermiştir. Öykülerinde en çok değişik cümle kuruluşlarıyla dikkati çeken yazar, öykülerini Troya’da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Ölmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi kitaplarında bir araya toplamıştır.

Bu yazarımız kimdir?

A)     Nezihe Meriç

B)      Aziz Nesin

C)      Bilge Karasu

D)     Vüsat O. Bener

E)      Ferit Edgü

100. Saz çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri gelenekleri doğrultusunda yazmıştır.Politik taşlamalarıyla tanınan şair, “Mihriban” adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir. Bu şairimiz kimdir?

A)     Aşık Veysel

B)      Şeref Taşlıova

C)      Sezai Karakoç

D)     Abdurrahim Karakoç

E)      Murat Çobanoğlu

{/tabs}

{flike id=1993}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir