REKLAM

Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri Boşluk Doldurma Soruları

Halk edebiyatı içinde yer alan “aşık edebiyatı” nazım şekilleriyle ilgili boşluk doldurma soruları. Aşık edebiyatı nazım şekilleri dediğimizde “koşma, semai, varsağı ve ağıt” akla geliyor. Bu nazım şekillerinden en çok kullanılanı “koşma” oluyor. Koşmanın diğer aşık edebiyatı nazım şekillerinden farklı yönleri neler? Aşık edebiyatı nazım şekillerinin özellikleri neler? Bunlarla ilgili boşluk doldurma soruları hazırladık. Aşık edebiyatı nazım şekilleri boşluk doldurma soruları ve cevapları:

1.    Koşma…………..  ……..  ……….   ……        gibi konuları işler.
2.    Semai özel bir ezgiyle ve……..hece ölçüsüyle söylenir.
3.    Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden olan destan hece ölçüsünün…….. kalıbıyla söylenir.
4.    Varsağı, kendine özgü bir ezgiyle,……..ve……..bir üslupla söylenen şiirlerdir.
5.    Koşma nazım biçimi ile söylenen şiirlerin nazım birimi……..tür.
6    aşık edebiyatının en uzun ürününüdür. Yüz dörtlüğe kadar ulaşan destanlar vardır.
7.    Koşmalar……..dörtlükten oluşur.
8.    Varsağı da semai gibi hecenin……..kalıbıyla söylenir.
9.    Semai nazım biçimiyle söylenen şiirlerin nazım birimi……..tür.
10.    Koşma nazım biçiminde hece ölçüsünün…….. kalıbı kullanılır.
11.    Doğa güzelliklerini anlatmak ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen koşmalara ……..denir.
12.    Varsağı,……..boyuTürkleri tarafından söylenen nazım biçimidir.
13.    Semai de……..tipi uyak biçimiyle uyaklanır. (abab, cccb, dddb, eeeb)
14.    Koşma nazım biçimiyle yazılan şiirler……..uyak şeklinde uyaklanır. (abab, cccb, dddb, eeeb). Bu
şekle koşma tipi uyak da denir.
15.    Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve kahramanlıkları anlatan koşmalara……..denir.
16.    Destan nazım biçimiyle söylenen şiirlerin nazım birimi……..tür.
17.    Semailerin dörtlük sayısı……..arasında değişir.
18.    Destanların kafiyelenişi semai gibi……..tipi uyaktır, (abab, cccb, dddb, eeeb)
19.    Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen koşmalara……..denir.
20.    Semailerde genellikle………………………………….gibi lirik konular işlenir.
21.    Varsağının semaiden farkı içinde………………………………….gibi ünlemler yer almasıdır.
22.    Koşmanın son dörtlüğünde şair……..mı kullanır, (tapşırma)
23.    Destanlarda genellikle………………………………………………..konu edilir.
24.    Bir kimseyi yermekya da toplumun bozukyönlerinieleştirmekamacıyla söylenen koşmalara……..
denir.
25.    Koşma ve semai arasındaki hece kalıbı yönüyledir………11’li hece ölçüsü ile söylenirken
……..8’li hece ölçüsü ile söylenir.
26.    Varsağı da semai gibi……..tipi uyak biçimiyle uyaklanır. (abab, cccb, dddb, eeeb)
27.    Koşmalarda genellikle……..ve    uyak kullanılır.
28.    Koşmalar konularına göre……………………,……………………diye isimlendirilir.

CEVAPLAR

1.    Koşma    AŞK, YİĞİTLİK, ÖLÜM, ELEŞTİRİ  gibi konuları işler.
2.    Semai özel bir ezgiyle ve 8’Lİ hece ölçüsüyle söylenir.
3.    Aşık edebiyatı nazım biçimlerinden olan destan hece ölçüsünün 11’Lİ kalıbıyla söylenir.
4.    Varsağı, kendine özgü bir ezgiyle,YİĞİTÇE.ve MERTÇE bir üslupla söylenen şiirlerdir.
5.    Koşma nazım biçimi ile söylenen şiirlerin nazım birimi DÖRTLÜKtür.
6    DESTAN aşık edebiyatının en uzun ürününüdür. Yüz dörtlüğe kadar ulaşan destanlar vardır.
7.    Koşmalar 3-6 dörtlükten oluşur.
8.    Varsağı da semai gibi hecenin.8’Lİ.kalıbıyla söylenir.
9.    Semai nazım biçimiyle söylenen şiirlerin nazım birimi.DÖRTLÜKtür.
10.    Koşma nazım biçiminde hece ölçüsünün 11’Lİ kalıbı kullanılır.
11.    Doğa güzelliklerini anlatmak ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen koşmalara GÜZELLEME denir.
12.    Varsağı, VARSAK boyuTürkleri tarafından söylenen nazım biçimidir.
13.    Semai de KOŞMA tipi uyak biçimiyle uyaklanır. (abab, cccb, dddb, eeeb)
14.    Koşma nazım biçimiyle yazılan şiirler DÜZ uyak şeklinde uyaklanır. (abab, cccb, dddb, eeeb). Bu
şekle koşma tipi uyak da denir.
15.    Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve kahramanlıkları anlatan koşmalara KOÇAKLAMA denir.
16.    Destan nazım biçimiyle söylenen şiirlerin nazım birimi DÖRTLÜKtür.
17.    Semailerin dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir.
18.    Destanların kafiyelenişi semai gibi KOŞMA tipi uyaktır, (abab, cccb, dddb, eeeb)
19.    Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen koşmalara AĞIT denir.
20.    Semailerde genellikle AŞK, DOĞA, GÜZELLİK gibi lirik konular işlenir.
21.    Varsağının semaiden farkı içinde BRE, HEY, BEHEY gibi ünlemler yer almasıdır.
22.    Koşmanın son dörtlüğünde şair MAHLASını kullanır, (tapşırma)
23.    Destanlarda genellikle SAVAŞ, DEPREM, EŞKİYA MACERALARI, YANGIN vb.konu edilir.
24.    Bir kimseyi yermekya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmekamacıyla söylenen koşmalara TAŞLAMA
denir.
25.    Koşma ve semai arasındaki hece kalıbı yönüyledir. KOŞMA, 11’li hece ölçüsü ile söylenirken
SEMAİ 8’li hece ölçüsü ile söylenir.
26.    Varsağı da semai gibi KOŞMA tipi uyak biçimiyle uyaklanır. (abab, cccb, dddb, eeeb)
27.    Koşmalarda genellikle YARIM ve TAM uyak kullanılır.
28.    Koşmalar konularına göre GÜZELLEME, KOÇAKLAMA, TAŞLAMA, AĞIT diye isimlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir