REKLAM

Masal Konusu Test Soruları

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal ünitesi ile ilgili test soruları ve cevapları. Masal konusu ile ilgili sorular ve cevapları.

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi masal konusu ile ilgili test soruları ve cevapları

MASAL KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden biri değildir?

A)      Masalların çoğu anonimdir.

B)       Yer ve zaman kavramları belirsizdir.

C)       Kurgu değildir, gerçekler dile getirilir.

D)      Olağanüstü olay ve kişiler vardır.

E)       Anlatımda genellikle geniş zaman veya görülen geçmiş zaman kipi kullanılır.


2. Masalların planı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)      döşeme- serim-düğüm-çözüm-dilek

B)       dilek-döşeme-serim-düğüm-çözüm

C)       döşeme-serim-düğüm-çözüm

D)      serim-düğüm-çözüm

E)       serim-düğüm-çözüm-ders

3. Aşağıdakilerden hangisi masal ortası tekerlemelerine örnektir?

A)      Bir varmış, bir yokmuş…

B)       Onlar ermiş muradına…

C)       Develer tellal iken…

D)      Az gitmiş uz gitmiş…

E)       Gökten üç elma düştü…

4. Aşağıdakilerden hangisi Arap-İran masallarındandır?

A)      La Fontaine

B)       Ezop Masalları

C)       Pançatantra

D)      Grimm Kardeşler

E)       Binbir Gece Masalları

5. I. Eğitici bir amaç güder.

II.Evrensel özellikler gösterir.

III.Olaylar tamamen hayal ürünüdür.

IV.Olağanüstü kahramanlara sahiptir.

V.İyi ile kötünün mücadelesi işlenir.

Özellikleri verilen edebî metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan   B) Efsane C) Manzum öykü

D) Halk hikâyesi

E) Masal

6. I. Döşeme   –  Tekerlemelerin olduğu bölümdür.

II. Dilek –  Masalcının iyi temennilerde bulunduğu bölümdür.

III. Halk masalları    Anonimdir.

IV. Yer    – Hayalî mekânlardır.

V. Konu   – Millî ve ulusaldır.

Masalla ilgili verilen numaralanmış kavramlardan hangisiyle ilgili açıklama yanlıştır?

A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. Aşağıdakilerden hangisi kişileri bakımından farklı türde bir masaldır?

B)      A)Pançatantra            B) Kelile ve Dimne

C)      C) Harname    D) Kırmızı Başlıklı Kız

D)      E) Karga ile Tilki

8. Masallar genellikle — eserlerdir. Masallarda var olan yer adları bazen sadece isim olarak masalda geçebilir ve hayalî yerlerden de söz edilebilir. Bazen masallarda uygun bölümler arasında tekerlemeler yer alır. Bu teker­lemeler masala renk vermek, masalı dikkat çekici hâle getirmek için kullanılır. Masalların çoğu öğretici, ahlak dersi verme amacındadır. Kimi masallarda ve fabllarda — denilen bir bölüm vardır ve bu bölümde deyimler, atasözleri verilerek olay sonuçlanır.

Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) anonim, kıssadan hisse

B) sözlü, döşeme

C) olağanüstü, gövde

D) öğretici, döşeme

E) yazılı, kıssadan hisse

9. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
A)  Eğlendirici ve eğitici olması
B)  Olağanüstülüklere yer verilmesi
C)  Genellikle anonim olması
D)  Genellikle düzyazı halinde yazılması
E)  Göstermeye bağlı metinler içinde yer alması


10. Dünya masallarıyla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Pançatantra – Hint masalları
B) Andersen Masalları – Danimarka edebiyatı
C) La Fontaine – Fransız edebiyatı
D) Binbir Gece Masalları – Türk edebiyatı
E) Grimm Kardeşler – Alman edebiyatı

11.Türk edebiyatının ünlü masal kahramanı kimdir?
A)  Pamuk Prenses
B)  Külkedisi
C)  Kırmızı Başlıklı Kız
D)  Karagöz
E)  Keloğlan


12. Aşağıdakilerden hangisi masal değildir?
A)  Karagöz
B)  Keloğlan
C)  Pamuk Prenses
D)  Kibritçi Kız
E)  Rapunzel

13. Aşağıdakilerden hangisi masal yazarlarından değildir?
A)  Beydeba
B)  Grimm Kardeşler
C)  İlyada
D)  Andersen
E)  La Fontaine

14. Türk masallarında ana karakter ve sembolize ettiği değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Keloğlan – Şans ve zeka

B) Üvey kız kardeş – Yardımseverlik

C) Köse – hainlik, kötülük

D) Yaşlı adam – İyilik, yardım

E) Üvey anne – Zulüm

15. Masallarda …………. ve …………… unsurlara hemen hiç yer verilmez. Bundan dolayı masallar evrensel nitelik taşır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir.

A) milli – dini

B) olağanüstü – eğitici

C) evrensel – sosyal

D) hayali – kültürel

E) tekerleme – imgesel

  CEVAPLAR: 1-C, 2-A, 3-D, 4-E, 5-E, 6-E, 7-D, 8-A, 9-E, 10-D, 11-E, 12-A, 13-C, 14-B, 15-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir