İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunmasında aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı daha etkilidir?
Tüzük ve yönetmelikler
Genelde ve tüzükler
Yönetmelik ve genelgeler
Anayasa ve yasalar
Answered 8 months ago

Please register/login to answer this question.  Click here to login