TERZARİMA

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
TERZARİMA

Üçer mısralık bentlerle kurulur. Bend sayısı belirsizdir. Tek bir mısra ile sona erer. Kafiye şeması şöyledir: aba bcb cdc ded... e

Terzarima nazım şeklinde kullanılan uyak düzeni örüşük uyaktır.

Terzarima nazım şekli ilk kez İtalyan edebiyatında kullanılmış, Türk edebiyatında Servet-i Fünun edebiyatı döneminde kullanılmıştır. Türk edebiyatında ilk defa Servet-i Fünun şairi Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır.