Eş Anlamlılar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
viraj

dönemeç          

 

vilayet

il          

 

veteriner

baytar          

 

vesika

belge          

 

vaziyet

durum          

 

vazife

görev          

 

vatan

yurt          

 

vasıta

araç          

 

varsıl

zengin          

 

varlıklı

zengin          

 

vakit

zaman          

 

vaka

olay          

 

uzay

feza          

 

uzak

ırak          

 

uyum

ahenk