Karşıt Anlamlılar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
varyemez

eli açık, cömert

varsıl

yoksul, fakir

varlıklı

yoksul, fakir

varlık

yokluk

varış

başlangıç, kalkış

var

yok

vakur

onursuz

vakar

ciddiyetsizlik, onursuzluk

vahşi

evcil

vahim

korkusuz, tehlikesiz

vadesiz

peşinatsız, veresiye

vadeli

süresiz

üzüntü

sevinç

uzun

kısa

üzülmüş

sevinmiş