Karşıt Anlamlılar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
yoğun

seyrek

yırtıcı

evcil

yılışık

ciddi, ağırbaşlı

yıkım

yapım, onarım, imar

yıkık

sağlam

yıkıcı

yapıcı

yiğitlik

korkaklık

yiğit

korkak, cesaretsiz

yetkin

eksik, kusurlu

yetişkin

1.küçük, ufak. 2.ham

yeterli

kifayetsiz

yermek

beğenmek, övmek

yerli

yabancı

yenilgi

galibiyet

yenik

galip