10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları

10 Türk Dili ve Edebiyatı

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi şiir ünitesi yazılıya hazırlık soruları

1. Ölüm konusunu işleyen şiirlere İslamiyet öncesi Türk edebiyatında …. , halk edebiyatında ……, divan edebiyatında ………. adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. sagu, ağıt, mersiye
B. mersiye, destan, sagu
C. sagu, koşma, mesnevi
D. ağıt, mani, varsağı
E. ağıt, sagu, koşma


2. Koşuklar konusu ve söylenişi bakımından aşık tarzı halk şiirindeki “……”ya, konusu bakımından divan şiirindeki “……”e benzer.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Varsağı, kaside
B. Sagu, şarkı
C. Koşma, gazel
D. Destan, rubai
E. Ağıt, destan

Okumaya devam et “10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları”