Tarih Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Dağ Oluşumu

  Bakınız : Orojenez.

Dahiliye Nezareti

İçişleri Bakanlığı

DALKILIÇ

Düşman içine dalmak veya kuşatılan bir kaleye girmek için fedaî yazılanlara verilen ad.

Dar-ı Şura-i Askeri

II. Mahmut Dönemi’nde askeri işleri düzenlemek için kurulan meclis

Dar-ı Şura-i Babıali

II. Mahmut Dönemi’nde mülki işleri düzenlemek için kurulan meclis

DAR-ÜS-SAADE

Osmanlı Sarayı. Padişahın evi.

DAR-ÜS-SAADE AĞASI

Kızlar ağası.

Darülfünun

Osmanlılarda üniversite

DARÜLFÜNUN

Üniversite.

DARÜŞ-ŞİFA

Hastahane

Darüşşifa

Hastane

Darü’l Muallim

Erkek öğretmen okulu

Darü’l Muallimat

Kız öğretmen okulu

Dar’ün Nedve

İslamiyet öncesi Mekke’de danışma kurulu

Defterdar

Mali işlerden sorumlu görevli