Tarih Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Kabe

Kare prizma (Allah’ın evi)

KABE

Mekke'deki kutsal yapı, Allah Evi. (Müslümanlar'in hacı olabilmeleri için bu yapıyı tavaf etmeleri yani etrafını dolaşmaları şarttır)

Kabine

Bakanlar Kurulu

Kabotaj

Bir ülkenin limanları arasındaki işletme hakkı

Kabotaj Kanunu

Karasularımızdaki ticaret ve ulaşım hakkının Türkiye’ye ait olduğunu gösteren yasa

Kadı

İslam devletlerinde kadı

KADI

İslâm hukukuna göre karar veren yargıç. (Kadıların ilçelerde belediye başkanlığı ve kaymakamlık görevleri de vardı).

Kadıasker (Kadıleşker)

Askeri davalara bakan divan üyesi

KADIN EFENDİ

Onsekizinci yüzyıldan itibaren padişah eşlerine verilen unvan.

Kadırga
Hem yelken hem de kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış bir savaş gemisi.
Kadi’l-Kudat

Kadılar kadısı. Kadıların başında bulunan görevli

Kafes

Osmanlı’da I. Ahmet Dönemi’nden itibaren şehzadelerin sarayda eğitim aldıkları yer

KAFTAN

Değerli kumaştan ve genellikle ipekten yapılan uzun, süslü elbise. Osmanlı devrinde önemli hizmetler görenleri ödüllendirmek için hediye edilen özel bir elbise idi. Kumandanlara bir imtiyaz verildiğinde, buna işaret olarak kılıç ve kaftan da verilirdi.

Kağan

Eski Türklerde hükümdarlara verilen unvan

Kaime

Kâğıt para