Tarih Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Maarif

Eğitim

Maarif Nezareti

Eğitim Bakanlığı

Mabet

Tapınak (cami, kilise gibi…)

MABEYİNCİ

Padişahın dışarısiyle ilişkilerini sağlayan, habercilik yapan memur (resmî unvan olarak ilk defa III. Selim zamanında kullanıldı).

MABEYN

1. Padişah sarayının selâmlık dairesi için kullanılan deyim. 2. Haremlikle selâmlığı ayıran bölüm. 3. Sarayda mabeyincilerin bulunduğu daire.

Mac Mahon

İngilizlerin Süveyş Kanalı sorumlusu ve Mısır valisi

Maderşah

Anaerkil, anne (kadın) hakimiyeti

Magna Carta

Ortaçağ’da İngiltere kralı ile halk temsilcileri arasında imzalanan sözleşme

MAGRİB

1. Batı. 2. Afrika'nın Mısır dışındaki kuzey kısmı.

Makabi

Yahudilerin kurduğu zararlı cemiyet

Malikane

Senyörlerin egemenlik alanı

Malikhane

Osmanlı’da devlet adamlarına hizmetleri karşılığı mülk olarak verilen arazilerdir.

MALKOÇ

Yiğit. Osmanlı ordusunda akıncılar ocağının kumandanı.

Manas

Kırgızlara ait destan

MANASTIR

Keşişlerin oturduğu binaya verilen ad.