Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Nareke

Karagöz oyununda oyun başlarken göstermeliğin kaldırılması sırasında çalınan kamıştan düdüğe verilen ad.

Nekre

( O.O.) Nükte gücü üstün oyuncular için kullanılan sözcük. Orta Oyunu'ndaki Nekre Kavukludur.

Nokta Işıldak

çok dar bir alanı, örneğin yalnızca gözleri aydınlatan özel mercekli ışıldak.

Nümayiş

( İran ) İran'da halk tiyatrosuna verilen ad.