Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Ön Sahne Işıkları

Seyirci salonunda, tavanın sahneye yakın yerinden sahneye yönetilmiş dizi ışıklarının tümüne verilen ad.

Ön Sahne

Çerçeve sahnenin önünde bulunan iki ile dört metre arasında genişliği olan çıkıntı.

Ön Oyun

Oyun ana bölümünden önce bilgi vermede kullanılan giriş bölümü .Oyuna konu olan olgudan önce geçenleri özetler.

ÖlüNokta

Oyun alanında yetersiz aydınlatılmış yer.

OkumaÇalışması

Oyun çalışmasının ilk evresindeki metin üzerinde yapılan çalışma. Bu evrede metin oyuncunun sahne konuşmasına aktarılmaya başlanır.

Okul Tiyatrosu

Okul öğrencilerinin kurdukları ve gerçekleştirdikleri tiyatro. Orta öğrenim öğrencilerinin sosyal etkinlikler kapsamında ortaya çıkardıkları amatör tiyatro (bkz. Gençlik Tiyatrosu; tiyatro eğitimi veren yüksek okullar ve üniversiteler için bkz. üniversite Tiyatrosu).

Okul

Tiyatroya yeni bir görüş, yeni bir anlayış ve heyecan getiren, bunları kurallara bağlayan çığırın kaynağı.

Ödenekli Tiyatro

Devlet, yerel yönetim, eyalet, kent tarafından belli bir ödenek verilerek paraca desteklenen tiyatronun tümü. Örn: Devlet tiyatroları, İstanbul şehir, tiyatroları, Bakırköy Belediye Tiyatrosu.

Oda Tiyatrosu

Seyirci sığası yüz kişi yada az olan minik tiyatro.

Nümayiş

( İran ) İran'da halk tiyatrosuna verilen ad.

Nokta Işıldak

çok dar bir alanı, örneğin yalnızca gözleri aydınlatan özel mercekli ışıldak.

Nekre

( O.O.) Nükte gücü üstün oyuncular için kullanılan sözcük. Orta Oyunu'ndaki Nekre Kavukludur.

Nareke

Karagöz oyununda oyun başlarken göstermeliğin kaldırılması sırasında çalınan kamıştan düdüğe verilen ad.

Myster

Hristiyanlıkla ilgili olayları konu edinen ve bu dini sevdirmeyi amaçlayan kilise oyunları.

Müzikli Tiyatro

Büyük bir kesimi ezgiler ve danslarla gelişen, ama dramatik konuşma öğesini de kullanılan tiyatro. Operetle olan tek farkı, müzikli tiyatrodan caz ve popüler müziğin ağır basmasıdır.