MEMDUH  ŞEVKET ESENDAL (1883 - 1952)

1883'te Çorlu'da doğmuştur. Çorlu Rüştiyesi ve İstanbul’daki Mülkiye İdadisinde okumuştur. 1906'da genç yaşta İttihat ve Terakki Cemiyetine katılarak si­yasal yaşama atılmıştır. Mütareke döneminde İttihat ve Terakki kapatılınca, gizlice İtalya'ya gitmiş, Kurtu­luş Savaşı başlayınca yurda dönmüş ve Anadolu'ya geçmiştir. Daha sonra, tarih öğretmenliği, büyükelçi­lik, milletvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği de yap­mış olan yazar 1952'de Ankara'da ölmüştür.

Sanatçı kişiliğini siyasal yaşamının dışında tutmaya çalışmıştır.

öykülerini "M.Ş.", "M. Ş. E.", "Mustafa Memduh", "Mustafa Yalınkat", "M. Oğulcuk", "İstemenoğlu" gibi takma adlarla yayımlamıştır.

Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerindendir.

Hikâyelerinde Çehov Tarzını (Durum / Kesit öykü­cülüğü) benimsemiştir.

Konularını günlük hayattan aldığı öykülerini yalın ve süssüz bir anlatımla işlemiştir.

Eserlerindeki kahramanları çevresinden, sokaktaki in­sandan seçmiş, onların başından geçen günlük yaşan­tıların kesitlerini ayrıntılı bir gözlemle işlemiştir.

Asıl ününü hikâyeleriyle yapan yazar, 1934'te yayım­ladığı "Ayaşlı ve Kiracıları" adlı romanıyla "CHP Roman Armağanı'nı kazanmıştır.

Yazar, "Ayaşlı ve Kiracıları’nda, zengin Ayaşlı İbrahim Efendi'nin oda oda kiraya verdiği evindeki bir odanın banka memuru olan kiracısının ağzından, öteki odalarda oturanları ve birbirleriyle münasebet­lerini anlatır. Bunların kişiliklerinde, dönemin toplum­sal hayatı yansıtılmıştır.

♦ Bireysel öğelerden yararlanarak bir bütüne ulaşma, yazarın öykü ve romanlarında görülen özgün bir özelliktir.

Memduh Şevket Esendal'ın eserleri şunlardır:

Hikâye:

Otlakçı

Mendil Altında

Temiz Sevgiler

Ev Ona Yakıştı

Hava Parası

Kelepir

Bir Kucak Çiçek

İhtiyar Çilingir

Veysel Çavuş

Roman:

Ayaşlı ve Kiracıları

Miras

Vassaf Bey

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile