Yazdır
Kategori: 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

1. ÜNİTE

MESNEVİ HAKKINDA BİLGİ

MESNEVİ

Divan edebiyatı nazım şeklidir.

Beyitler halinde yazılır.

Her beyti kendi arasında uyaklıdır. (aa bb cc dd ...)

Beyit sayısı sınırsızdır.

İran edebiyatından edebiyatımıza girmiştir.

Divan edebiyatında günümüzdeki roman ve hikâyeyi karşılayan nazım şeklidir. Uzun manzum hikâyeler mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.

Bir şairin yazdığı beş mesneviye hamse denir.

Türk edebiyatında ilk hamse sahibi şair Ali Şir Nevai'dir.

Diğer hamse sahibi şairlere örnek: Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi

Türk edebiyatında ilk mesnevi Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutadgu Bilig adlı eserdir.

Mesnevi her konuda yazılabilir.

Edebiyatımızda önemli mesneviler:

Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)

Risaletü'n Nushiyye (Yunus Emre)

Yusuf u Zeliha (Şeyyada Hamza)

Garipname (Aşık Paşa)

Mantıku't Tayr (Gülşehri)

Hüsrev ü Şirin (Şeyhi)

Harname (Şeyhi)

Leyla vü Mecnun (Fuzuli)

Hayriyye (Nabi)

Hayrabad (Nabi)

Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip)

 

Gösterim: 783
Joomla SEF URLs by Artio