Yazdır
Kategori: 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı

1. Abdal Musa olarak anılan kişi kimdir, özellikleri nelerdir? Kaygusuz Abdal neden bu kişiyi övmektedir?

2. “Duygu ve düşünceleri zarafet ölçüleri içinde söylemek nefesin en belirgin özelliğidir.” Bu bilgiye göre zarafetle söylenen bölümleri tespit ediniz.

Benüm bir isteğüm vardur Kerim’den

Münkir bilmez evliyânun halinden

Kaygusuz’am ayrı düştüm pîrîmden

Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

3. Şiirde tasvir edilen tekke nasıl bir yerdir, kimler buraya gelmektedir?

Hind’den bezirgânlar gelür yayınur

Pişer lokmaları açlar doyunur

Âşıkları gelir bunda soyunur

4. Bu şiiri şairimize yazdıran duygu nedir? Açıklayınız.

5. Bu şiiri aşağıdaki ahenk unsurlarına göre değerlendiriniz. Bu unsurların ahenge katkısını açıklayınız.

Ağlar gelür şahum Abdal Musa'ya

Bağlar gelür şahum Abdal Musa'ya

dizelerinde "ağlar" zengin kafiye

2. dörtlükte

dost, post arasında yarım uyak

3. dörtlükte:

yayınur, doyunur, soyunur kelimelerinde -y yarım uyak, -unur redif

 

Meydanında dara durmuş gerçekler dizesinde: Teşhis ve kapalı istiare vardır. Gerçekler kişileştirilmiştir.

Hastaları gelür derman isteyü dizesinde tezat sanatı vardır.

1. İlahi türü ile okuduğunuz nefesi, kullanılan dil bakımından karşılaştırınız.

2. Hastaların pirden derman istemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?


3. “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından kovalar. Geyik Abdal Musa’nın tekkesine girer, arkasından Gaybi de girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler geyiği görmediklerini söylerler. Tekkenin şeyhi Abdal Musa gelir koltuğunun albndan kanlı oku çıkararak Gaybi’ ye verir. Gaybi okunu tanır ve Abdal Musa’ya bağlanır. Alanya beyi oğlunu tekkeden kurtarmak ister ama Gaybi, Musa’dan ayrılmaz. Bütün dünya saltanatını bırakıp derviş olur.”

Kaygusuz Abdal’ın elindeki dünyevi imkânları bırakarak bir tekkeye derviş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Gösterim: 697
Joomla SEF URLs by Artio