KPSS, YGS, LYS hazırlık İslam tarihi test soruları

İSLAM TARİHİ TEST SORULARI
Emeviler Dönemi'nde yer alan;
I.    Saltanat sistemi
II.    Arap milliyetçiliği
III.    Ikta sistemi
uygulamalarından hangileri, Abbasiler döne­minde de devam etmiştir?
A) YalnızI B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve IIIEmeviler Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağı­daki uygulamalardan hangisi, iktidarın başka soylara geçmesini engellemiştir?
A)    Arap milliyetçiliği politikası izlenmesi
B)    Başkentin Şam'a taşınması
C)    Saltanat sisteminin hayata geçirilmesi
D)    Arapçanın resmi dil haline getirilmesi
E)    Posta teşkilatının kurulması

-    Eyalet sistemi
-    Ikta sistemi
-    Posta örgütü
uygulamalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yönetim biçimini değiştirmek
B)    Fetihleri kolaylaştırmak
C)    Savaşa katılımı arttırmak
D)    Bazı soyların iktidarını sağlamlaştırmak
E)    Merkezi otoriteyi sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasi toprakları üzerinde çıkan Tavaif-i Mülük devletleri arasında gösterilemez?
A) Akşitler (ihşitler)    B) Idrisoğulları
C) Endülüs Emevileri    D) Büveyhoğulları
E) Fatimiler

İslam Devleti'nde yapılan;
I.    Sıffin Savaşı
II.    Cemel Savaşı
III.    Puvatya Savaşı
IV.    Belencer Savaşı
gibi savaşlardan hangilerinin, iktidar kavgala­rından kaynaklandığı söylenebilir?
A) İveII    B) I ve III) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer Dönemi'nde İran'ın fethedilmesini sağlayan savaş­tır?
A)    Ecnadeyn Savaşı
B)    Kadisiye Savaşı
C)    Nihavent Savaşı
D)    Cemel Savaşı
E)    Sıffin Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler Dönemi'nde izlenen politikalar arasında gösterile­mez?
A)    Bilimsel ve sanatsal çalışmalara önem veril­mesi
B)    Arap olmayan Müslümanlara devlet kademe­lerinde yer verilmesi
C)    Frank Krallığı'na karşı fetih politikası izlenme­si
D)    Fethedilen topraklara Türklerin yerleştirilmesi
E)    Bizans ile savaşılması

Hudeybiye Antlaşmasının en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Mekkeliler'in, İslam Devleti'ni siyasi bir güç olarak tanıması
B)    Savaş halinin sona ermesi
C)    Ticaret hayatının önem kazanması
D)    Müslümanların, hac yapma olanağı bulması
E)    Mekke'nin fethinin kolaylaşması

Hz. Muhammed Dönemi'nde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi, taarruz savaşları arasında gösterilemez?
A) Taif Seferi B) Hendek Savaşı C) Huneyn Savaşı    D) Hayber Seferi
E) Mekke Seferi

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler Dönemi'nde ortaya çıkan ve akılcılık esasına dayanan bir düşünce akımıdır?
A) Hümanizma    B) Mutezile
C) Şiilik    D) Skolastisizm
E) Sünni


CEVAPLAR: 1-E 2-C 3-E 4-C  5-A  6-C   7-C  8-A  9-B  10-B
İSLAM TARİHİ TEST SORULARI
Emeviler Dönemi'nde yer alan;
I.    Saltanat sistemi
II.    Arap milliyetçiliği
III.    Ikta sistemi
uygulamalarından hangileri, Abbasiler döne­minde de devam etmiştir?
A) YalnızI B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III

Emeviler Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağı­daki uygulamalardan hangisi, iktidarın başka soylara geçmesini engellemiştir?
A)    Arap milliyetçiliği politikası izlenmesi
B)    Başkentin Şam'a taşınması
C)    Saltanat sisteminin hayata geçirilmesi
D)    Arapçanın resmi dil haline getirilmesi
E)    Posta teşkilatının kurulması

-    Eyalet sistemi
-    Ikta sistemi
-    Posta örgütü
uygulamalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yönetim biçimini değiştirmek
B)    Fetihleri kolaylaştırmak
C)    Savaşa katılımı arttırmak
D)    Bazı soyların iktidarını sağlamlaştırmak
E)    Merkezi otoriteyi sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasi toprakları üzerinde çıkan Tavaif-i Mülük devletleri arasında gösterilemez?
A) Akşitler (ihşitler)    B) Idrisoğulları
C) Endülüs Emevileri    D) Büveyhoğulları
E) Fatimiler

İslam Devleti'nde yapılan;
I.    Sıffin Savaşı
II.    Cemel Savaşı
III.    Puvatya Savaşı
IV.    Belencer Savaşı
gibi savaşlardan hangilerinin, iktidar kavgala­rından kaynaklandığı söylenebilir?
A) İveII    B) I ve III) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer Dönemi'nde İran'ın fethedilmesini sağlayan savaş­tır?
A)    Ecnadeyn Savaşı
B)    Kadisiye Savaşı
C)    Nihavent Savaşı
D)    Cemel Savaşı
E)    Sıffin Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler Dönemi'nde izlenen politikalar arasında gösterile­mez?
A)    Bilimsel ve sanatsal çalışmalara önem veril­mesi
B)    Arap olmayan Müslümanlara devlet kademe­lerinde yer verilmesi
C)    Frank Krallığı'na karşı fetih politikası izlenme­si
D)    Fethedilen topraklara Türklerin yerleştirilmesi
E)    Bizans ile savaşılması

Hudeybiye Antlaşmasının en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Mekkeliler'in, İslam Devleti'ni siyasi bir güç olarak tanıması
B)    Savaş halinin sona ermesi
C)    Ticaret hayatının önem kazanması
D)    Müslümanların, hac yapma olanağı bulması
E)    Mekke'nin fethinin kolaylaşması

Hz. Muhammed Dönemi'nde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi, taarruz savaşları arasında gösterilemez?
A) Taif Seferi B) Hendek Savaşı C) Huneyn Savaşı    D) Hayber Seferi
E) Mekke Seferi

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler Dönemi'nde ortaya çıkan ve akılcılık esasına dayanan bir düşünce akımıdır?
A) Hümanizma    B) Mutezile
C) Şiilik    D) Skolastisizm
E) Sünni


CEVAPLAR: 1-E 2-C 3-E 4-C  5-A  6-C   7-C  8-A  9-B  10-B

İslam Tarihi Test Soruları 1

Türk-İslam Tarihi Testleri

İslam Tarihi Online Test

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio