1- Tarihte önemli rolleri görülen ilk Türk toplulu­ğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskitler B) Hunlar           C) Göktürkler

D) Avarlar     E) Uygurlar

I.          Kut anlayışı

II.        Töre hukuku

III.       Yuğ törenleri

2- Yukarıdakilerden hangilerinin, dinsel inanış­lardan kaynaklandığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II        E) I ve III

 

3- Aşağıdaki Türk devletlerinden hangileri, yıkıldıktan sonra farklı bir coğrafyada yeniden kurulmuştur?

A)        Göktürler - Uygurlar

B)        Hunlar - Göktürkler

C)        Uygurlar - Akhunlar

D)        Hazarlar - Avarlar

E)        Hunlar - Avarlar

 

4- Orta Asya Türk toplulukları göçebe yaşam biçimi­ne sahiptirler.

Eski Türk topluluklarında görülen bu durum;

I.          farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi,

II.        töre hukukunun önem kazanması,

III.       boylar halinde yaşanması,

gibi özelliklerinden hangilerine sahip olmaları­nı sağlamıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve III       E) I, II ve III

 

5- Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde, kısa sü­rede parçalanma yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun neden­leri arasında gösterilemez?

A)        Ülkenin doğu-batı şeklinde iki koldan yönetil­mesi

B)        Boylar arası çatışmaların yaşanması

C)        Yazılı olmayan hukuk kurallarının kullanılması

D)        Hanedan üyelerinin yönetimde söz sahibi ol­ması

E)        Çin'in, Türk devletlerinin içişlerine karışması

 

6- I.   Alfabe

II.        Yerleşik yaşam

III.       Düzenli ordular

Yukarıdaki öğelerden hangileri, ilk kez Uygurlar Dönemi'nde ortaya çıkmıştır?

A) YalnızI B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve II       E) I, II ve III

 

7- I.   Veraset sistemi

II.        Kurultay Meclisi

III.       Kut anlayışı

IV.       Teokratik devlet

V.         Ikta sistemi

Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen özelliklerden biri değildir?

A) I ve II        B) I ve III   C) II ve III

D) III ve V  E) IV ve V

 

8- I.   Karabalgasun Yazıtları

II.        Yenisey Yazıtları

III.       Oniki Levha Kanunları

IV.       Hammurabi Kanunları

Yukarıdakilerden hangileri, Türklere ait yazılı eserler arasında gösterilemez?

A) I veII     B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

 

9- Türk devletlerinde Kurultay Meclisi'nin bulun­ması, aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangi­lerinin varlığına kanıt olabilir?

A) Oligarşi B) Meşrutiyet C) Monarşi D) Cumhuriyet E) Demokrasi

 

10- Aşağıdakilerden hangisi, Eski Türklerde göçe­be yaşamın sonuçları arasında gösterilemez?

A)        Özel mülkiyetin gelişmemesi

B)        Yazılı olmayan hukuk kurallarının olması

C)        Toplumsal sınıfların oluşmaması

D)        Köleciliğin ortaya çıkmaması

E)        İpek Yolu ticaretine egemen olunması

 

 

CEVAPLAR:

1-A, 2-E, 3-E  4-E  5-C  6-B  7-E  8-E 9-B 10-E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio