osmanlidagilmatestOsmanlı Devleti dağılma dönemi ile ilgili test soruları ve cevapları

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

 

1- 1840 Londra Antlaşmasında Mısır sorunu görüşülmüştür. Bu görüşmeye aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

A) Avusturya

B) Rusya

C) Prusya

D) İngiltere

E) Fransa

 

2- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Duraklama Devri'ne girmiş olmasına rağmen, Gerileme ve Dağılma Dönemleri boyunca varlığını sürdürmesinde etkili olan, oluşumlardan biri değildir?

A) Denge politikasının izlenmesi

B) Askeri alanda yeniliklerin yapılması

C) Halkın sosyal yapısında yeniliklerin yapılması

D) Yeniçeri ocağının kaldırılmış olması

E) Anayasal yönetimin başlanması

 

3- Avrupalı büyük devletlerin XIX. yüzyılda Osmanlı yönetimindeki azınlıklar için sürekli yeni haklar isteyerek iç işlerine karışmasında Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi önemli bir etken olmuştur?

A) Siyasi gücünün zayıflamış olması

B) Genç Osmanlılar kuşağının ortaya çıkmış olması

C) Boğazların önemli bir su yolu geçişi olması

D) Bütün kurumlarında ıslahata yönelme çalışmaları

E) Batı başkentlerinde elçiliklerin açılmaya başlanması

 

4- Osmanlı Devleti’ne isyan ederek bağımsızlığını kazanan ilk toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romenler

B) Ermeniler

C) Sırplar

D) Rumlar

E) Bulgarlar

 

5- 2. Mahmut döneminde devlet adamı yetiştirmek için açılan okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekteb-i Edebiye

B) Mekteb-i Harbiye

C) Mekteb-i Ulum-u Edebiye

D) Mekteb-i Adliye

E) Mekteb-i Maarif-i Adliye

 

6- 1.Meşrutiyet döneminde kabul edilen Kanun-i Esasiye’ye göre hükümet Osmanlı mebusan meclisine değil, padişaha karşı sorumlu tutulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle çelişir vaziyettir?

A) Hükümet üyelerinin meclis dışında olmasıyla

B) Meclisin yetkilerinin kısıtlanmış olması anlayışına

C) Saltanatın gücünün korunması anlayışına

D) Monarşik devlet anlayışına

E) Demokrasi yönetim anlayışıyla

 

7- Berlin Antlaşması ile birinci dünya savaşının başına kadar geçen sürede Osmanlı devletinden toprak alamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan

B) Yunanistan

C) Rusya

D) Sırbistan

E) İtalya

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden birisi değildir?

A) Muhassılık meclisinin kurulması

B) Kaime’nin basılması

C) Avrupa hukukundan yararlanılması

D) İlk Osmanlı bankasının kurulması

E) Duyun-u Umumiye’nin kurulması

 

9- Tanzimat Dönemi’ne geçişinin ön hazırlığı aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde geçilmiştir?

A) 2. Mahmut

B) 3. Mehmet

C) Abdülmecid

D) 1. Abdülhamit

E) 3. Selim

 

10- Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi ile azınlıklar en geniş haklara sahip olmuşlardır?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) 1.Meşrutiiyet

D) 2.Meşrutiyet

E) Senned-i İttifak

Soruları hazırlayan: YUSUFGÖYMEN


Cevap Anahtarı

1-E

2-C

3-A

4-D

5-E

6-E

7-C

8-E

9-A

10-B

Bu soruları onine test olarak Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Online Test sayfamızdan çözebilirsiniz.

Yorumlar   

0 #2 azad kaplan 25-05-2018 10:01
güzel testler 8) 8)
Alıntı
0 #1 azad kaplan 25-05-2018 10:00
ytrhy :-) :-* :cry: :o 8)
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio