osmanliduraklamatestOsmanlı Devleti Duraklama Dönemi

1- Osmanlı Devleti duraklama döneminde çıkan Celali isyanlarının sebebi nedir?

A) Taht kavgaları

B) Vergilerin adaletsiz bir şeklide toplanması

C) Rüşvet ve torpil gibi olayların artması

D) Yöneticilerin bir düzen olmadan atanması

E) Kadınlara karşı adaletsiz bir yönetim anlayışının olması

 

2-Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde görülen iç isyanların özelliklerinden birisi değildir?

A) Devleti olumsuz yönde etkilemeleri

B) Rejime karşı olmamaları

C) Azınlıklarında isyan etmeleri

D) Devleti uzun süre uğraştırmaları

E) Bağımsızlık amacı gütmeleri

 

3- Aşağıdakilerden hangisi, duraklama döneminde Osmanlı maliyesinde görülen parasal sıkıntının nedenlerinden birisi değildir?

A) Gelir kaynaklarının azalması

B) Savaşların çoğunu kaybetmeleri

C) Kapitülasyonların sürekli olması

D) Saray harcamalarının artması

E) Cülüs bahşişinin artarak devam etmesi

 

4- Osmanlı Devleti batıdaki en geniş noktasına ‘Bucaş Antlaşması’ ile ulaşmıştır. Bu antlaşma aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır?

A) Avusturya

B) Rusya

C) Fransa

D) İngiltere

E) Lehistan

 

5- Edirne olayı ile tahta çıkan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3. Ahmet

B) 2. Murat

C) 2. Ahmet

D) 2. Mustafa

E) 2. Selim

 

6- XVII. yüzyılda Osmanlı devleti fetih politikasını sürdürerek bazı devletler ile savaşmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden değildir?

A) İran

B) Fransa

C) Lehistan

D) Venedik

E) Avusturya

 

7- Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda Osmanlı devletini tehdit eden unsurlardan birisi değildir?

A) Devlet adamı yetersizliği

B) Ordunun bozulmaya başlaması

C) Sarayın devlet işlerine karışmak istemesi

D) Celali İsyanları

E) Azınlık hakları

 

8- Osmanlı devletinin batıda ve doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasvar - Bucaş

B) Kasri Şirin - Bucaş

C) Ferhat Paşa - Bucaş

D) Hotin - Bucaş

E) Serav – Bucaş

 

9- Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Devlet politikasına dönüştürelememiştir

B) Yüzeyseldir

C) Baskı ve şiddete dayalıdır.

D) Avrupa’dan yararlanılmıştır.

E) Kişilere bağlı kalınmıştır.

 

10- 1699 da imzalana Karlofça Antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisi imzalamamıştır?

A) Avusturya

B) Lehistan

C) Osmanlı

D) Venedik

E) İran

 

Cevap Anahtarı

1-B

2-E

3-C

4-E

5-A

6-B

7-E

8-C

9-D

10-E

SORULARI HAZIRLAYAN: YUSUF GÖYMEN

BU TEST SORULARINI ONLİNE OLARAK ÇÖZEBİLİRSİNİZ.

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Online Test 1

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio