Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi test soruları

 

1. XV. yüzyılda Karadeniz ve Ege Denizi’ni yönetimi­ne alan Osmanlı Devleti, kıyılarında ve denizlerinde yabancı ülke egemenliğini istemiyordu. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin politikasıyla çelişen bir durumdur?

A)      Ege ve Akdeniz adalarının Venedik ve Cenevizlilerin elinde olması

B)      Mora Yarımadası’nın Osmanlı egemenliğine katılması

C)      Boğazların yönetiminin Osmanlı’nın elinde olması

D)      İstanbul’un fethedilmesi

E)      Yeni ticaret yollarının bulunması

 

2. - Bizans’la yapılan Koyunhisar Savaşı’nın sonunda toprak alınması

- Beyliğin merkezinin Söğüt-Domaniç’ten Bilecik’e taşınması

Yukarıdaki bilgilere göre, Osmanlı Beyliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)      Beyliğin Bizans topraklarında genişlediği

B)      İlhanlı baskısının arttığı

C)      Anadolu Beylikleriyle dostça geçinildiği

D)      Yükselme dönemine girildiği

E)      Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı kalındığı

 

3. Osmanlıların genişlemesinin, maceracı ve çapul­cu bir istila olmadığı, tarihteki öteki doğu istilala­rının aksine, belirli bir program içinde bilinçli bir yayılma olduğu bilinmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yayılmacılığın aşaması olarak gösterilemez?

A)      İşgal edilen topraklardaki ulusların vicdani öz­gürlüklerine karışılmaması

B)      Devlet örgütlenmesinin geliştirilmesi

C)      İstila edilen bölgelere Türklerin yerleştirilmesi

D)      Kuruluş döneminde beyliklerle iyi geçinilmesi

E)      Fetret devrinin yaşanması

 

4. Doğunun zenginliklerini ele geçirmek amacıyla yapılan IV. Haçlı Seferi amacı dışına çıkmış, Bizans, Haçlı birlikleri tarafından işgale uğramıştır. Bu durumun yarattığı;

           I   Bizans Devleti'nin geçici olarak yıkılması,

            II   Trabzon Rum İmparatorluğu’nun kurulması,

III. Katolik - Ortodoks düşmanlığının derinleşmesi gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Beyliği'nin büyümesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II      C) I ve III

D) II ve III  E) I, Il ve III

 

5. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;

- Hamitoğulları'ndan parayla toprak satın alın­mıştır.

- Germiyanoğulları'ndan çeyiz yoluyla bazı bölgeler elde edilmiştir.

- Karesioğulları toprakları, taht kavgalarından yararlanılarak ele geçirilmiştir.

İzlenen bu politikalar, Osmanlı Devleti'yle ilgili

aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)      Müslüman dünyası ile iyi ilişkiler kurulduğunun

B)      Ekonomik hayatın giderek güçlendiğinin

C)      Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda değişik yöntemlere başvurulduğu bir politika iz­lenmiştir.

5

D)      Batıdaki fetih hareketlerinin önemini kaybetti­ğinin

E)      Anadolu Türk birliğinin geniş ölçüde sağlandı­ğının

 

1-A  2-A 3-E 4-C 5-C

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test Soruları

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ TEST

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test Soruları

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio