Tarih dersi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi ile ilgili test soruları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

1- Osmanlılar döneminde devlet içinde küçük atabeyliklerinin oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin hükümdar ve soyundan gelenlerin ortak malı sayılmasından dolayıdır.

B) Osmanlı devlet örgütünde Bizans’ı örnek alması.

C) Merkezi bir güçlü sistemi olduğundan dolayıdır.

D) Askeri sistemin onluk sisteminden oluşmasından dolayıdır.

E) Beyliklerin birleşerek farklı bir devlet kurulmasından dolayıdır.

 

2- Osmanlı Devleti kuruluş döneminde aşağıdaki devletlerden hangileri ile savaşmamıştır?

A) Bulgar Krallığı

B) Sırp Krallığı

C) Macar Krallığı

D) Bizans İmparatorluğu

E) Akkoyunlular

3- Osmanlı Devletinin Anadolu siyasi birliğini sağlanması ilk defa hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Orhan Bey

B) Osman Bey

C) 1.Murat

D) 1.Bayezid

E) 1.Mehmet

 

4- Aşağıda ki beyliklerden hangisi Ankara Savaşı sonrası tekrar kurulmamıştır?

A) Karesioğulları

B) Karamanoğulları

C) Germiyanoğulları

D) Aydınoğulları

E) Saruhanoğulları

 

5- Osmanlı Devleti kurulduğunda Anadolu'da bulunan devletlerden birisi değildir?

A) Anadolu Selçuklu Devleti

B) İzmir Rum İmparatorluğu

C) Bizans İmparatorluğu

D) İlhanlılar Devleti

E) Trabzon Rum İmparatorluğu

 

6- Osmanlıların Anadolu da ki Türk Beyliklerini kendine bağlaması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Timur ile bağlantıları güçlendirmek

B) Moğol baskınlarından kurtulmak

C) Fetih anlayışına son vererek savunmaya geçmek

D) Anadolu da Türk siyasi birliğinin sağlanması

E) Haçlı seferlerinin başarıya ulaşmasına

 

7- Kuruluş Devrinde Osmanlıya karşı yapılan Haçlı seferinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’nun zenginliklerini elde etmek.

B) Türkleri balkanlardan çıkartmak.

C) Papa’nın hakimiyet alanını genişletmek.

D) Kudüs ve çevresini ele geçirmek

E) İran bölgesini ele geçirmek

 

8- Ankara Savaşının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Timur’un Osmanlıların kendi egemenliğine girdirmek istemesi

B) Bayezid’dan kaçan Türkmen Beylerinin Timur’a sığınması

C) Bayezid ve Timur’un rekabet içinde olması

D) Timur’un İran’ı fethederek Anadolu kapılarına kadar dayanması

E) Osmanlılarda ki taht kavgaları

 

9- Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında yer alır?

A) İstanbul’un alınmasının kolaylaştırılması

B) Timur’un Osmanlı Devletinin tahtını ele geçirmesi

C) Osmanlı Devletinin siyasi birliğinin parçalanması

D) Haçlı Seferinin başlaması

E) Osmanlıların Balkanlardan atılması

 

10- Sirbistana karşı üstün gelmek ve Macarları savaşla çökertmek amacıyla 2.Murat ve 2.Mehmed’in kuşattığı fakat alamadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selanik

B) Belgrad

C) Viyana

D) Mora

E) Girit

 

Cevap Anahtarı

1-C

2-E

3-D

4-A

5-B

6-D

7-B

8-E

9-C

10-B

HAZIRLAYAN: YUSUF GÖYMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio