Tarih dersi Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

1- Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra Ortodoksları dinlerinde özgür bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in bunu yapmasında ki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul da Türk nüfusunun artmasını sağlamak

B) Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamak

C) Ortodoksların devlete bağlılıklarını artırmak

D) Doğuda yapılacak seferlerde Rum desteğini elde etmek

E) Rumların bilgi ve birikimlerinden faydalanmak

2- Aşağıdakilerden hangisi Fatih devrinde Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için savaştığı devletlerden birisi değildir?

A) Candaroğulları

B) Danişmentliler

C) Karamanoğulları

D) Akkoyunlular

E) Trabzon Rum İmparatorluğu

 

3- 1453 yılında İstanbul’un fethi ile Avrupa da rejim değişikliğine neden olan bir olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı dan kaçan bilginlerin Avrupa’ya sığınması

B) İstanbul’un Osmanlı devletinin başkenti olması

C) Bizans İmparatorluğunun yıkılması

D) İpek yolunun denetim altına alınması

E) Büyük topların surları yıkabileceğinin anlaşılması

 

4- Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı devletinde elçi bulundurmayı daha önceden hak etmiştir?

A) Sırbistan

B) İngiltere

C) Ceneviz

D) Fransa

E) Venedik

 

5- Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi  aşağıdaki yerlerin hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir?

A) Kırım

B) Girit

C) Trabzon

D) Rodos

E) Azak

 

6- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Osmanlı devletinin Avrupa da ilerleyişi kolaylaşmıştır

B) Osmanlı padişahının halife unvanını alması

C) Anadolu da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi

D) Sur ve kalelerin toplar ile yıkılabileceğinin anlaşılması

E) Ticaret yollarının Osmanlı’nın eline geçmesi

 

7- Osmanlı devletinde uygulana aşağıdaki politikalardan hangisi fethedilen yerlerin halkının Osmanlı’yı çabuk benimsemelerine neden olmuştur?

A) Eyalet sistemini uygulaması

B) Padişah’ın otoriter tutum sergilemesi

C) Din ve ibadet özgürlüğünü tanıması

D) Devşirme sistemini uygulaması

E) Yönetimde söz sahibi olmalarını engellemesi

 

8- Edirne – Segedin antlaşmasının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlarda imzalanan ilk antlaşma

B) Balkanlarda kesin olarak kalınabilecek özelliklere sahip bir antlaşma

C) Balkanlarda ilerleyişin sona erdiği bir antlaşma

D) 2. Mehmet’in hükümdar olduğu bir antlaşma

E) Balkanlarda kazanılan son toprak parçasının olduğu antlaşma

 

9- Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’yı desteklemesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Akdeniz ticaretini geliştirmek

B) Almanya’ya karşı bir güç oluşturmak

C) Doğu seferlerinde Fransa ordusundan yardım istemek

D) Avrupa da siyasi bir üstünlük sağlamak

E) Avrupa da Osmanlı devletinin varlığını ve gücünü göstermek

 

10- İlk defa Osmanlı-Memlük savaşı hangi padişah zamanında yapılmıştır?

A) 1.Murat

B) 2.Mehmet

C) Yavuz Sultan Selim

D) 2.Bayezit

E) Kanuni Sultan Süleyman

 

Cevap Anahtarı

1-C

2-B

3-E

4-E

5-A

6-B

7-C

8-A

9-C

10-D

 

HAZIRLAYAN: YUSUF GÖYMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio