2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıflar (Lise2) Tarih Çalışma Kitabı 60. Sayfa cevapları

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 60

 

 

Soru : Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne Geçişinin Önemi Nedir?
Yavuz Sultan Selimin 1517 Mısır seferi sonucu “halifelik” Osmanlı padişahlarına geçmiştir.Hilafet kurumu ya da makamı, İslam ve Osmanlı tarihinde en önemli kurumların başında gelmektedir.Halifelik Osmanlıya geçince, Osmanlı Devleti dünyanın en büyük siyasi ve dini kuruluşu haline gelmiştir.  Böylelikle Osmanlı hükümdarları padişah olarak devletin başı, halife olarak da müslümanların dini lideri olma özelliği taşımışlardır. Halife müslümanların dünya sorunlarını çözer, müslümanları korur dinsel birliğini muhafaza ederdi.Osmanlı padişahları halife ünvanını, yalnızca İslam ülkeleri içindeki önemlerini belirtmek ve İslam dinini, yasalarını yaymak ve savunmak hakkını göstermek için kullanırlardı.Halife yeryüzündeki bütün müslümanların lideridir.Hilâfet müminlerin emirliğidir. Osmanlı Devleti Müslümanlar’ın birliğini simgeleyen bu ku­rumdan yararlanmaya çalışmışlardır.Sonuç olarak Osmanlı Devleti, halifeliğin Osmanlı Sultanlarına geçişiyle Türk-İslam birliğini sağlamıştır.

K. Atatürk Hilâfet konusunda şunları söylemiştir.
“Halifelik makamı da bütün İslam aleminin ruh ve vicdanının ve imanının birleşim noktası, İslam kalplerine ferahlık verebilecek bir şeref ve yücelikle tecelli edecektir.”

Soru: Osmanlı Devleti’nin Yavuz Sultan Selim Döneminde sadece doğuya sefer düzenlemesinin nedenleri neler olabilir?

Sultan Selim tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Bu bunalımlı dönemin en büyük nedeni doğudaki Şii Safevi Devleti olarak kabul edilmekteydi. Safevi Devleti’nin ortadan kalkmasıyla Anadolu’daki Osmanlı egemenliği sağlamlaşacak ve doğudan gelebilecek tehditlere karşı dağlık Doğu Anadolu Osmanlı savunmasını güçlendirecekti. Yavuz Sultan Selim’in bir başka amacı da doğudaki bütün İslam devletlerini tek bir devlet çatısı altında birleştirmekti.Yavuz Sultan Selim bu amaçlarla, 1514 yılı baharında ordusuyla birlikte doğu seferine çıkmıştır

Soru: Çaldıran ve Turnadağ Savaşlarının Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne katkısı ne olmuştur?

Çaldıran Savaşında, Anadolu’daki Osmanlı egemenliği sağlamlaştı.Doğudan gelebilecek tehditlere karşı dağlık Doğu Anadolu Osmanlı savunmasını güçlendirdi.

Turnadağ Savaşında, Dulkadiroğulları Beyliğine son verilerek Anadolu’da Türk siyasi birliği tam anlamıyla sağlanmış oldu.


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio