1. Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karşı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur.
Hz. Muhammed'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

A)    Fetih politikasına önem verildiğinin
B)    Yeni bir devletin kurulmakta olduğunun
C)    Müslüman olmayanların bu duyuruyu tepkiyle karşıladığının
D)    Askerliğin meslek haline getirildiğine
E)    Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığına

CEVAP: B


2. Müslüman Araplar aşağıdaki savaşların hangisiyle, Medine’yi savunacak bir güce eriştiklerini Kureyş ve diğer Arap kabilelerine kanıtlamışlardır?
A) Hayber Savaşı B) Uhud Savaşı C) Mute Savaşı    D) Hendek Savaşı
E) Huneyn Savaşı

CEVAP: D

 

 

3. 

I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur’an surelerini toplamıştır.

II. Hz. Osman zamanında Kur’an’ın düzenlen­mesi yapılmıştır.

III. Düzenlenen Kur’an, çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri, Kur’an’ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

CEVAP: D

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’te Kerbela, Cemel, Hakem Olayları’nın meydana gelme­sindeki ortak nedenlerden biridir?

A. Fikir ayrılıklarının yaşanması

B. Mezhep ayrılıklarının başlaması

C. Yönetim biçiminin değişmesi

D. Soy ayrımcılığının yapılması

E. İslam Devleti’nin bir Arap Devleti haline gelmesi

CEVAP:  A

 

5. Emeviler Dönemi’nde,

I. Arapça'nın resmi dil ilan edilmesi

II. Arap olmayan Müslümanların dışlanması

III. Soy ayrımcılığının yapılması

IV. Farklı kültürlerden yararlanılması durumlarından hangileri, Arap milliyetçiliğinin yaşandığının göstergesidir?

A) I ve II B) I ve III  C) II ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV

CEVAP: D

 

6. Emeviler Dönemi’nde,

I. İslamiyet’te siyasi ayrılıklar çoğalmıştır.

II. Fetih politikasına önem verilmiştir.

III. Arap olmayan halk, Arapların diğer milletler­den üstün olmadıklarını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.

IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.

Yukarıda verilenlerden hangileri, Emevilerin zayıflamasında etkili olmuştur?

A) I ve IIB) I ve III   C) I ve IV

D) I, II ve IV E) I, III ve IV

CEVAP: E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio