GENEL KÜLTÜR TARİH

1. I. Önemli kararlarda Kurultaya danışırlar

II. Yönetimde öncelik hanedana aittir.

III. Hakanların yetkileri töre tarafından sınırlandırılmıştır.

IV. Hakanların önemli dini törenleri doğrudan yönetmeleri istenirdi.

V. Temel ihtiyaçlar yetkililerden sağlanmıştır.

 

Yukarıdaki özelliklerden hangisi İslam öncesi Türk Devletleriyle ilgili değildir?

A) I        B) II     C) III      D) IV     E) V

 

2. I. Şad

II. Tudun

III. Tomgacı

IV. Tarkan

Yukarıdaki kavramlar Orta Asya Türklerinde

I. Hükümetin olduğunu

II.Din adamlarının etkili olduğunu

III.Hakanın bazı yetkilere sahip olmadığı

Hangisinin doğrudan göstergesidir?

A)    Yalnız  I      B) I ve II            C) I ve III

D)   I, II ve III     E) Yalnız III

3.İslam öncesi Orta Asya’da heykel sanatının geliştiğini söyleyen biri aşağıdakilerden hangisinin görüşlerine kanıt olarak gösterebilir?

A)    Orhun anıtları          B) Balbalları

C)   Uygur minyatürleri   D) Hayvan üslubunu

E)   Kurganları

 

4.Türk-İslam devletlerinde Saltanatın Müslüman halk tarafından meşru görülmesi için

I. Sultan adına hutbe okutuluşu

II. Para bastırılması

III.İmamlık görevini yerine getirmesi

Hangisini uygulaması öncelikle zorunludur?

A)    Yalnız III                 B) I ve II

C)   Yalnız I                   D) I, II ve III

E)   Yalnız II

 

5.Anadolu Selçuklularında dini, sosyal, kültürel etkinliği bir arada verilmesini sağlayan mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Bedesten               B) Külliye

C)   Sultan Han             D) Çarşı

E)   Namazgah

 

6.I. Divriği Ulu Cami

II. Sivas Gök Medrese

III. Eşrefoğlu  Camii

IV. Sultan Han

V. İznik yeşil Camii

Yukarıdaki eserlerden hangisi Anadolu Selçuklu dönemine ait değildir?

A) I      B) II      C) III     D) IV    E)  V

 

7.Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda birçok hizmeti bir arada vermek için inşa edilen külliyelerin ana yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Camii                     B) Medrese

C)   Kümbet                  D) İmaret

E)    Şifahane

 

8. I. Çiçek aşısının uygulaması

II. Avrupa’ya geçen elçilerin yollanması

III. Vezirazamlara Sadrazam denir

IV. Matbaanın çalışmaya başlaması

V. Avrupa’nın örnek alınmaya başlanması

Yukarıdakilerden hangisi Lale Devri  yenilikleri arasında yer almaz?

A) I      B) II      C) III     D) IV    E)  V

 

9. Osmanlı Devletinde en yüksek yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kazaskerlik             B) Divan-ı Hümayun

C)   Fetfahane              D) Divan-i mezalim

E)   Kadı mahkemesi

 

10.Osmanlı Devletinin Teokratik ( dine dayalı ) niteliğinin göstergesi  olarak  aşağıdakilerden hangisi öncelikle gösterilebilir.

A)    Kadı                       B) Fetva

C)   Ferman                  D) Medrese

E)   Kazasker

SORULARIN DEVAMINI VE CEVAP ANAHATARINI İNDİR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio