1. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde devletin kurumsallaşması (örgütlenmesi) ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan örgütlenme çalışmaları arasında yer almaz?
A) Toprakların mirileştirilmesi
B) Orduda ıslahatların yapılması
C) Vezirlik örgütünün oluşturulması
D) Divan örgütünün kurulması
E) Eğitim ve öğretim çalışmalarının başlatılması

2. Bizans İmparatorluğumda hükümdarlık makamını kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler ele geçirebilirdi.
Bu durum, Bizans İmparatorluğu'nda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına
B) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına
C) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılmasına
D) Birden fazla soyun yönetime gelmesine
E) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine

3. Bizans'ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmıştır.
Buna göre, Bizans'ta sanatçıların aşağıdakile-rin hangisi bakımından engellendiği savunulabilir?
A) Anadolu topraklarında varolmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları
B) Siyasi otoriteyi artırmaya yardımcı olmaları
C) Süslemeye dayalı eserler yapmaları
D) Yönetimden maddi destek almaları
E) İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri

{slidetoggle=3. SORUNUN AÇIKLAMASI:}Sanatın en büyük özelliği toplum gerçeklerinin kendi özgün diliyle ortaya konmasıdır. Bunun ön koşulu da sanatçının özgür olmasıdır. Yukarıdaki metinde Bizans'ta sanatçıların dinin ve imparatorluğun emrinde çalıştıkları belirtiliyor. Bu da sanatçı ufkunun önemli ölçüde sınırlandığını gösterir.{/slidetoggle}4. Osmanlı Devleti'nde;
- Balkanlarda toprakların genişlemesiyle "Rumeli Beylerbeyliği" kuruldu.
- Anadolu Beyliklerinin Osmanlı Devleti'ne katılmasıyla da "Anadolu Beylerbeyliği" kuruldu."
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların amacı olamaz?
A) Halkın sorunlarına bölgesel çözümler getirmek
B) Yönetimi kolaylaştırmak
C) Alınan yerlerde egemenliğin kalıcı olmasını sağlamak
D) Başarılı devlet adamlarını beylerbeyi olarak görevlendirmek
E) Merkezin yönetimdeki yükünü hafifletmek

5. Durum I: I. Murat başa geçer geçmez kardeşlerini öldürttü.
Durum II: Ankara Savaşı sonrasında şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşandığı "Fetret Devri" başladı.
Durum III: II. Bayezit ve Cem Sultan arasında 15 yıl süren saltanat mücadelesi yaşandı.
Yukarıda verilen bu üç duruma bakarak, Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki alanların hangisinde sorun yaşandığı söylenebilir?
A) Askeri B) Ekonomi C) Hukuk
D) Veraset E) Tarımsal

{slidetoggle=CEVAPLAR:}1.B, 2-D, 3-E, 4-D, 5-D{/slidetoggle}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio