1. 751 yılında yapılan Talas Savaşı’nda Arapların yanında yer alarak ilk kez İslam inancını benimse­yen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hunlar B) Karluklar C) Peçenekler

D) Oğuzlar E) Uygurlar


2. Türk - İslam Devletlerinde faaliyet gösteren aşağı­daki görevlilerden hangisi merkez yönetiminde bulunmaz?

A) Müşrif-i Memalik

B) Kadil Kudat

C) Emir-i Dad

D) Münşi

E) Hacıb


 

3. Aşağıdakilerden hangisinin, Selçuklu sultanlarının Anadolu’ya gelen Türk boylarını küçük parçalara ayırarak yerleştirmelerindeki amaçlardan biri oldu­ğu savunulamaz?

A) Merkezi otoriteyi korumak

B) Toplumsal dayanışmayı artırmak

C) Yeni yerleşim alanları oluşturmak

D) Gelebilecek başka göçleri önlemek

E) Boyların birleşerek siyasi güç oluşturmalarını en­gellemek


4. I. Isfendiyaroğulları

II. Menteşoğulları

III. Hamitoğulları

Yukarıdaki beyliklerden hangilerinin donanmaları bulunmaktadır?

A)  Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D)  I ve II E) II ve III

5.

I  Cami

II Darüşşifa

III Kümbet

Yukarıdaki yapı türlerinden hangileri külliyede yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II                                    C) Yalnız III    

D)          D) I ve II     E) I, II ve III


6. Anadolu Selçukluları Döneminde, aşağıdakilerden hangisinin ticaretin gelişmesinde etkili olduğu savunu­lamaz?

A)  Karadeniz ile Akdeniz arasında yollar yapılması

B)  Tabhanelerin açılması

C)  Hanların yapılması

D) Ahilik teşkilatının kurulması

E)  Devlet sigortacılığının uygulanması


7.

I. Cizye

II. Harac-i Mukassem

III. Öşür

Yukarıdaki vergilerden hangileri Türk-İslam Devletlerl’nde Gayrimüslim tebadan alınan vergilerdir?

A) Yalnız I B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II   E) II ve III


8. Türk İslam Devletlerinde;

I. Vakıf

II.   Gılman

III.   Tımar

Sistemlerinden hangileriyle devletin yönetici ve asker ihtiyacının karşılanmasında yararlanılmıştır?

A) Yalmzl B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III


9. Büyük Selçuklular’da örfi yargının başında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?

A) Emir-i Dad B) Danişment C) Kadı

D) Kadı'l Kudat E) Kadı-i Leşker


10. Türk-İslam Devletlerinde aşağıdakilerden han­gisinin yasaklanması, nakkaşlık, oymacılık ve hat sanatının gelişmesinde etkili olmuştur?

A) Arabesk

B) Resim

C) Bezeme

D) Tezhip

E) Vitray

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio