9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 201-202-203-204 EKOYAY Yayınları

Değerlendirme Soruları ve Ünite Sonu Değerlendirmesi (2014-205 Öğretim Yılı)

 

SAYFA 201
DEĞERLENDİRME SORULARI
 
A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Bir bilimsel yazı kaleme almak için hangi özelliklere sahip olmanız gerekir? Açıklayınız.
Bilimsel bir yazı yazmak için iyi bir araştırma yapmak gerekir. Araştırma sonucu elde edilen veriler, doğru bir anlatım tekniğiyle bir araya getirilerek bilimsel bir metin oluşturulur. Bilimsel metinlerde bilgilerin kesin ve nesnel olmasına dikkat etmek gerekir.
• Gezi yazısı okumanın okuyucuya ne gibi katkıları olabilir?
Gezi yazısını okumak çevremizi, ülkemizi, dünyayı tanımamızı sağlar. Farklı yerleri görme isteği uyandırır. Farklı yerlerin tarihi,coğrafyası, ekonomisi, toplumsal yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
• Okuduğunuz bir yazının sohbet türüne ait olup olmadığını nasıl anlarsınız? Açıklayınız.
Okuyucuyla konuşuyormuş tarzda ve içten bir anlatımın olup olmadığına bakarız.
 
B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun se­çeneği işaretleyiniz.
• Bilimsel metinlerde anlam okuyucunun yorumuna göre değişir.
Doğru ( ) - Yanlış (X )
• Gezi yazıları kişisel hayatı konu alan metin türlerindendir. Doğru (X)-Yanlış ( )
• Sohbet türü, gazete çevresinde gelişen metin türlerinden değildir.  Doğru ( )  Yanlış (X )
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?
A) Kalkınma, aklın ve bilimin rehberliğini temel alma
B) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma
C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma
D) Ülkenin bağımsızlığını koruma
E) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma     1997 - ÖSS
 
CEVAP: C
5. Bilim dili, nesnel bir dildir çünkü terimlerle kurulur, terimlerle oluşur. Terimlerin de açık, anlaşılır, aydınlık olması gerekir. Bunun da baş koşulu, terimlerin, anlamları herkesçe bi­linen sözcüklerden yapılmasıdır. Böyle olmazsa bilim dili, anlaşılmaz; karmaşık bir görünüm alır. Bu yüzden, bilim adamları arasında tam bir anlaşma olmaz. Ayrıca, bilim ürünlerini ge­niş halk yığınlarına iletmek de olanaksızlaşır.
Bu parçada, terimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?
A) Anlamlarının kişiden kişiye değişmemesine
B) Dilin sık kullanılan sözcüklerinden oluşturulmasına
C) Bilimsel iletişimi sağlamasına
D) Bilimsel çalışmaları geliştirip hızlandırmasına
E) Güç anlaşılan bir yapıda olmamasına       
2001 - ÖSS
 
CEVAP: D
DEVAMI DİĞER SAYFADA

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile