9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları (EKOYAY) sayfa 111-112

 

Eskici Dükkanı, Bir Bilim Adamının Romanı ve Yılık Atı adlı metinlerin temaları:

Eskici Dükkanı: Yoksulluk, Geçim Sıkıntısı

Bir Bilim Adamının Romanı: Başarı

Yılkı Atı: Çaresizlik

 

2. “Eskici Dükkânı” adlı metinde yer alan “Şehirde bana göre iş kaldı mı? Fabrikalar boyuna işçi çıkarıyor, babamın dükkânı da malum.” ifadesiyle metnin teması arasında ilgi kurunuz. Met­nin içinde temayı besleyen benzer ifadeler bulmaya çalışınız.

 

Yukarıda verilen cümlelerde metnin yazıldığı dönemde fabrikaların işçi çıkardığı, insanların geçim derdine düştüğü dile getirilmiş. Metnin temasını besleyen bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Buna başka bir örnek: “Büyük Çiftçi Resul Ağa’nın torunu olmak karın doyurmuyor.” cümlesi ve devam eden cümlelerde metnin temasını besleyen ifadelerdir.

Eskici Dükkanı adlı metinde geçim sıkıntısı çeken insanları anlatarak “yoksulluk” temasını işlemiştir.

 

3. “Eskici Dükkânı”, “Bir Bilim Adamının Romanı” ve “Yılkı Atı” adlı metinlerde yer alan sos­yal hayatla, düşünce tarihiyle ve eserin yazıldığı dönemle ilgili ifadeleri belirleyiniz. Bu ifadeler ile metinlerin temalarını ilişkilendirmeye çalışınız. Tema ile sosyal hayat, düşünce tarihi ve eserin yazıldığı dönem arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 

ESKİCİ DÜKKANI: Ağalık, işçi göçleri, ekonomik sıkıntılar, pamuk işçiliği, eskici dükkanı, baba-oğul ilişkileri

 

BİR BİLİM ADAMININ ROMANI: Lise ve üniversite öğrenimi, başarılı çalışmalar, doktora, profesör ve rektör olmak, törenler

 

YILKI ATI: Çift sürmek, bulgur kaynatmak, sığır besiciliği,at, atları yılkıya bırakmak…

 

SAYFA 112

1. “Kırmızı Azap” adlı metinde anlatıcı kimdir? Anlatıcının metindeki rolü nedir? Hikâyedeki olaylar kimin bakış açısıyla anlatılmaktadır?

 

Bu metinde anlatıcı henüz yazılmamış bir öykünün kahramanlarından biridir. Anlatıcı, yazarın bir öykü yazmak için çabaladığını söylemektedir. Yazarın tasarılarını, kurgularını bize aktarıyor.

Hikayedeki olaylar kahraman anlatıcının bakış açısıyla anlatılmaktadır.

 

2. Metinde anlatıcının olayla ilişkisi nedir? Anlatıcı olayın içinde mi yoksa dışında mıdır? Söz­lü olarak ifade ediniz.

 

Metinde anlatıcı, yazarın kafasında oluşturmaya başladığı hikaye kişisidir ve olayların içindedir. Anlatıcı, yazarın kafasında kurguladıklarını yansıtıyor.  Bunun yanında yazarın neler düşündüğünü tam olarak bilemiyor. Şunu söyleyebiliriz, yazar, bir öykü oluşturma sürecini daha oluşturmadığı bir öykü kahramanının ağzından anlatmıştır.

 

SAYFA 113

3. Anlatıcının hikâyedeki öznel ve nesnel ifadelerini bulunuz.

Ortada üçümüzü bir araya getiren yazılmış tek bir cümle yoktu. (nesnel)

…Eskici’nin güven veren varlığını hissettim. (öznel)

Tedirgindik, kendimizi çok yalnız hissediyorduk. (öznel)

 

4. “Kırmızı Azap” adlı metinden yazarın tasvir ve tahlile dayalı ifadelerini bulunuz. Bu ifade­lerde yazarın kelimelere yeni anlam değerleri yükleyip yüklemediğini tartışınız. Tartışma sonuç­larını sözlü olarak ifade ediniz.

Metindeki tasvir ve tahlile dayalı ifadelerden bazıları:

Yazarımız arada bir hikayemizle ilgili olduğunu sandığımız ve bizi çok heyecanlandıran notlar alıyor………………..

 

Başka hikayelerin kişileriyle henüz samimi olmadığım için bütün dikkatimi yazara vermiştim. Var oluşumun onun elinde…………. Aramızda adeta tanrısal bir denge vardı. Yazarımızın hayatını anlamlandıran…..

Noter, delikanlı ve ben…. (cümlesiyle başlayan paragraf)

 

5. “Kırmızı Azap” adlı metin “Eskici Dükkânı” adlı metinden dil ve anlatım özelliği bakımın­dan ne gibi farklılıklar göstermektedir? Açıklayınız.

Kırmızı Azap adlı metinde soyut ifadelere, imgelere, edebiyat terimlerine fazla yer verilmiş. Kahraman anlatıcının bakış açısı var.

 

Eskici Dükkanı adlı metinde sade, açık, sanatsız bir dil kullanılmış. Kişilerin karşılıklı konuşmalarına yer verilmiş. İlahi anlatıcının bakış açısıyla yazılmış.

 

6. “Kırmızı Azap” adlı metnin dördüncü paragrafında yer alan çok anlamlı söz ve söz grupla­rını belirleyiniz. Bu söz ve söz grupları metinde ne gibi değerler kazandığını açıklayınız.

Kırmızı Azap adlı metnin dördüncü paragrafında yer alan çok anlamlı söz ve söz grupları:

var oluşun onun ellerinde olması

tanrısal bir denge

hayatını anlamlandıran

var oluşuna katkıda bulunmak

 

1. Etkinlik: Hikâyenin ilk paragrafını, anlatılanları dışarıdan gören birisi olarak yeniden yazı­nız. Anlatıcının değişmesiyle paragrafta meydana gelen değişiklikleri belirleyiniz.

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio